Mozart – najbardziej genialny spośród wolnomularzy?

Mozart - najbardziej genialny spośród wolnomularzy?

wolnomularstwo.pl

100 masonów

Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791) był aktywnym masonem (inicjowany w 1784 r., w loży  “Dobroczynność” na Wschodzie Wiednia) i tworzył między innymi kompozycje dla Loży. Opera Czarodziejski Flet pełna jest odniesień wolnomularskich…

Utwór wolnomularski Czarodziejski Flet

“Czarodziejski flet” czyli marzenie dwóch wolnomularzy o idealnym państwie – Maria Notkowska (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

Czy “Czarodziejski flet” jest operą masońską – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

Masońskie lata w życiu Mozarta

Brat Mozart – ciemność i światło

Brat Mozart – wolnomularstwo w osiemnastowiecznym Wiedniu

.

więcej: