Potomnym

J.W. Goethe

Żadna istota nie przeminie!
Bo wieczność dalej przez nią płynie,
Więc trwaj i raduj się swym bytem!
Byt jest odwieczny, gdyż łaskawą
Opieka otoczyło prawo
Żywot, co świata jest zachwytem.Prawdę od dawna znaleziono,
Szlachetnych splotła duchów grono.
Ty trzymaj się tej prawdy tęgiej.
I dziękuj, człecze, mędrca dłoni,
Co ziemię wokół słońca goni
I gwiezdnych dróg wytacza kręgi.Do swego wnętrza zwróć się żywo.
A t a m odnajdziesz oś właściwą,
Gdzie jest szlachetność i gdzie cnota.
Reguły znajdziesz i ustawy:
W sumieniu własnym człowiek prawy
Ma słońce dni swego żywota.

Zaufaj zmysłom – tylko one
Zawiodą cię w bezpieczną stronę,
Jeśli twój rozum będzie czujny.
Spoglądaj w koło jasnym okiem
I wędruj pewnym, gibkim krokiem
Przez tego świata ogród bujny. (…)

.

J.W. Goethe

Przeł. Artur Maria Swinarski