Rozmowa wawelska

Mirosława Dołęgowska-Wysocka

100 masonów
 
br:. księcia Józefa Poniatowskiego z br:. Adamem Mickiewiczem, słynnymi adeptami Sztuki Królewskiej
(po uroczystościach pogrzebowych Lecha i Marii Kaczyńskich)
 

br.:. Ks. Józef Poniatowski:
O czym tu dumać
w krypcie, na Wawelu,
bracie Adamie,
– drogi przyjacielu.

br:. Adam Mickiewicz:
Ciągle pary i pary,
jak gdyby dwójkami
szło się bracie do nieba,
ledwie wniosą mary.
 
br:. ks. Jozef Poniatowski:
Ja z Kościuszką Tadziem,
Ty z wieszczem Słowackim
Sikorski z Piłsudskim,
legionistą chwackim.
 
br:. Adam Mickiewicz:
Niemiła to liczba
dla brata masona,
my o trójce marzymy
niech ja znowu skonam!
 
br:. Ks. Józef Poniatowski:
Teraz bracie Adamie,
odmienią się klocki,
drogie siostry i bracia,
wznieśmy okrzyk szkocki!
 
br: Adam Mickiewicz
Radujcie się wszyscy,
Bijcie Srebrne Dzwony,
bo na Wschodzie Wawelu
Trójkąt utworzony!

 

Mirosława Dołęgowska-Wysocka

04.12.2010.