Różokrzyżowcy i Wolnomularze

Różokrzyżowcy i Wolnomularze

wolnomularstwo.pl

100 masonów

rose_croix
Masoneria nie tylko buduje, ale i przekształca, udoskonala – “kamień” nieszlachetny i nieociosany w “kamień” szlachetny i ociosany. Stąd symbolika alchemiczna, która przeniknęła do masonerii poprzez różokrzyżowców, którzy to odegrali znaczenie przy kształtowaniu się spekulatywnej masonerii (ale także, co ciekawe, pierwszego naukowego towarzystwa – brytyjskiego Royal Society). Różokrzyżowcy zrezygnowali z alchemii praktycznej oraz prób wynajdywania “kamienia filozoficznego” tudzież “eliksiru życia”, na rzecz alchemii mistycznej, która za przedmiot alchemicznych dociekań miała człowieka, zwłaszcza jego moralno-religijną sferę. Wielkie Dzieło (Grand Quevre) nowych alchemików to odnowa kościoła i człowieka.

.

“Fama” i “Confessio” czyli historia pewnej mistyfikacji – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 15/16, 2006) (pdf)

“Fama Fraternitatis” czyli odkrycie Bractwa Przesławnego Zakonu R.C. – przekład Jerzego Prokopiuka i Maxa Bojarskiego (Ars Regia nr 15/16, 2006) (pdf)

“Confessio Fraternitatis” – przekład Jerzego Prokopiuka i Maxa Bojarskiego (Ars Regia nr 15/16, 2006) (pdf)

Jan Amos Komenský i Różokrzyżowcy – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 15/16, 2006) (pdf)

Wędrowiec spogląda na Rose-Crucios – Jan Amos Komenský (Ars Regia nr 15/16, 2006) (pdf)

Oświecenie Różokrzyżowców (z genezy Oświecenia i wolnomularstwa spekulatywnego) (1) – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 4/5, 1993)

Oświecenie Różokrzyżowców (z genezy Oświecenia i wolnomularstwa spekulatywnego) (2) – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 6, 1994)

Oświecenie Różokrzyżowców (z genezy Oświecenia i wolnomularstwa spekulatywnego) (3) – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 7, 1994)

Ruch Różokrzyżowców a twórczość angielskich myślicieli i poetów – Bartosz Protas (Ars Regia nr 15/16, 2006) (pdf)

Róża i krzyż u Heideggera – Andrzej Serafin (nagranie wykładu)

*

ROSICRUCIANS (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

.