Adam Witold Wysocki

Adam Witold Wysocki

Ur. 12.2.1924 w Przemyślu. Dziennikarz, publicysta. 1944-1945 żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, następnie powrócił do kraju, więziony w 1948 r.; kolejno zastępca redaktora naczelnego dzienników “Życie Warszawy” i “Kuriera Polskiego”, st. wykładowca i doc. Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wice-szef Radia Polonia; działacz PPS, następnie SD. Współzałożyciel (1993) i redaktor dwumiesięcznika “Wolnomularz Polski” Mąż masonki Mirosławy Dołęgowskiej-Wysockiej, której we wrześniu 2016 roku przekazał obowiązki związane z pełnieniem roli redaktora naczelnego “Wolnomularza”.

Do wolnomularstwa przyjęty 17.10.1992 r., jako członek loży “Wolność Przywrócona” (Warszawa, Wielki Wschód Francji), następnie loży “Europa” (Warszawa, Wielki Wschód Francji). 3 st. uzyskał 29.5.1994 r.; w 1994 r. pełnił funkcje sekretarza. 31.8.1994 r. – współzałożyciel i prezydent Polskiej Grupy Narodowej Uniwersalnej Ligi Masońskiej. W lecie roku 2018 został uhonorowany 33-im i najwyższym stopniem Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego.

Adam Witold Wysocki odszedł na Wieczny Wschód 14 października 2018 r.

Adam Witold Wysocki

Mądry mason z odkrytą twarzą – wywiad z Adamem Witoldem Wysockim

Poza granicami milczenia – Adam Witold Wysocki

Wolnomularstwo a kultura i niepodległość Polski – Adam Witold Wysocki

Czy Roman Dmowski był masonem? – Adam Witold Wysocki

O ostatnich wydarzeniach na Ukrainie (2004) – Adam Witold Wysocki

Quo Vadis – Adam Witold Wysocki

Medal Wielkiego Wschodu Francji dla Adama Wysockiego

Odszedł Adam Witold Wysocki