Alicja Dworak

wolnomularstwo.pl

Alicja (Alice) Dworak (ur. 13 stycznia 1935) – od 15 lat Wielce Potężny Wielki Komandor Federacji Polskiej Droit Humain, jedyny polski członek Rady Najwyższej Le Droit Humain International.

Do wolnomularstwa wstąpiła w 1975 roku, od początku była związana z Le Droit Humain. Była założycielem i pierwszym w Polsce Czcigodnym Mistrzem Loży „Pierre et Marie Curie” na Wschodzie Lille, a po jej przeniesieniu jako Loży Pionierskiej do Polski – także na Wschodzie Warszawy. Ponadto była założycielem i pierwszym Czcigodnym Mistrzem działającej w Polsce francuskojęzycznej Loży „Rencontre Fraternelle” i wszystkich warsztatów wyższych stopni.
Posiada najwyższy, 33. Stopień w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Od roku 1957 wraz z mężem Jerzym mieszkała, pracowała zawodowo (jako architekt) i działała we Francji. Do Polski wróciła po roku 1989.