Tadeusz Cegielski

wolnomularstwo.pl

100 masonów

Tadeusz Cegielski
Ur. 1948. Historyk. Do masonerii należy od 1987 r. Od 1993 r. posiada 33 stopień. Pełnił funkcje Wielkiego Sekretarza, a następnie Wielkiego Mistrza WLNP (2000 – 2003). Aktualnie Honorowy Wielki Mistrz i Wielki Archiwista. Redaguje kwartalnik wolnomularski “Ars Regia” (1992 – 1999).

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, autor i recenzent podręczników do historii. Specjalizuje się w historii nowożytnej, historii idei oraz masonerii.
Członek Rady Naukowej Muzeum: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy

Autor m.in. “Ordo ex Chao”, “Sekrety Masonów. Pierwszy stopień wtajemniczenia” (1992), “Człowiek i Historia” (2003), współautor “Rozbiory Polski 1772 – 1793 – 1795”

Aktualnie najbardziej znany mason polski. Głównie dzięki atakowi nań przez radnych sejmiku wielkopolskiego w związku z pełnieniem przezeń funkcji w muzeum w Dobrzycy.

.

Biogram Tadeusza Cegielskiego

“Ordo in Chao” : wolnomularstwo wobec kryzysów doby Oświecenia – Tadeusz Cegielski (do przeczytania w Ars Regii)

“Ordo ex Chao” : wolnomularstwo i światopoglądowe kryzysy XVII i XVIII wieku. T. 1, “Oświecenie Różokrzyżowców” i początki masonerii spekulatywnej 1614-1738 – Tadeusz Cegielski (pdf)

Sekrety masonów – Pierwszy stopień wtajemniczenia – Tadeusz Cegielski (pdf)

.

09.10.2005.