Waldemar Gniadek

Spotkanie z masonerią w Dąbrowie Górniczej

wolnomularstwo.pl

100 masonów

Waldemar Gniadek (ur. 14 czerwca 1962 w Warszawie) – polski wydawca i działacz wolnomularski (…).

Studiował meliorację w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i prawo na Uniwersytecie Warszawskim, działał w opozycji demokratycznej (m.in. współtworzył Studenckie Grupy Oporu oraz Oficynę Wydawniczą „Pokolenie”, którą kierował w latach 1985-1991).

Inicjację masońską przeszedł 14 stycznia 1995 roku w loży „Puszkin” na Wschodzie Paryża należącej do Wielkiej Loży Francji. Od 2004 roku związany z lożą „Wolność Przywrócona” na Wschodzie Warszawy, gdzie zdobył stopień czeladnika i mistrza. W 2006 roku w warszawskiej loży doskonalenia Sokrates został podniesiony do stopnia mistrza wybranego, a następnie wielkiego wybranego (II wyższy porządek rytu francuskiego). W latach 2006-2007 zastępca wielkiego mistrza Wielkiego Wschodu Polski do spraw wewnętrznych (…).
Jest członkiem Komisji Rewizyjnej utworzonego w 2012 r. w Warszawie Instytutu „Sztuka Królewska w Polsce”, którego celem jest inspirowanie, prowadzenie oraz koordynacja badań naukowych na temat przeszłości oraz teraźniejszości wolnomularstwa polskiego i światowego, przechowywanie oraz udostępnianie materialnych i niematerialnych świadectw dotyczących masonerii, wymiana informacji oraz wszechstronna popularyzacja wiedzy na temat wolnomularstwa i pokrewnych mu zjawisk. (źródło: Wikipedia)
Waldemar Gniadek
Waldemar Gniadek od listopada 2007 r. do listopada 2010 pełnił funkcję Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski.
Od listopada 2010 r. do czerwca 2013 r. pozostawał Suwerennym Wielkim Komandorem Rady Najwyższej Polski.

Od czerwca 2013 W.Gniadek, nie należąc już do WWP, pozostaje członkiem niezależnej (nienależącej do żadnej obediencji wolnomularskiej) loży Kultura, która od 2017 roku współtworzy tak zwany “Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej”, czyli zgrupowanie kilku lóż dzikich.

.

Artykuły Waldemara Gniadka:

Doktor Judym z Buska-Zdroju – biografia Szymona Starkiewicza – Waldemar Gniadek

Witold Chodźko – lekarz, polityk, wolnomularz – Waldemar Gniadek

Mieczysław Michałowicz – życie i działalność – Waldemar Gniadek

Prof. Jan Mazurkiewicz – wolnomularz, twórca nowoczesnej polskiej psychiatrii i psychofizjologii – Waldemar Gniadek