Zbigniew Gertych

Zbigniew Gertych wolnomularz

wolnomularstwo.pl

Zbigniew Gertych
Ur. 1922, zm. 2008. Polityk, agrotechnik, profesor, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Specjalność: ekonomika ogrodnictwa. Przewodniczący Rady Fundacji “Homo et Planta”. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Brytyjskiej. Współzałożyciel Fundacji Pro Scientia et Vita.

W latch 1957–65 i 1980–1989 poseł na Sejm; w latach 1982–1985 był wicemarszałkiem. W latach 1985-1987 wicepremier w rządzie Zbigniewa Messnera. Pełnił też funkcję ambasadora w Wielkiej Brytanii.

Działacz uniwersalistyczny “Przejdź”, przez dwie kadencje piastował funkcję Wielkiego Mistrza WWP. W trakcie pobytu na placówce dyplomatycznej w Londynie brał udział w pracach tamtejszego Rotary Club.

Zbigniew Gertych przez dwie kadencje piastował godność Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski.

O humanizm uniwersalny – Zbigniew Gertych

Więcej o postaci Zbigniewa Gertycha

23.10.2005-09.10.2016.