Czemu prezydenci USA wstępowali do masonerii?

Czemu prezydenci USA wstępowali do masonerii?

Jay Krasnow, History of Yesterday, wrzesień 2022


Niektórzy powoływali się na Boga; inni mówili o dobroczynności, pożytku dla ludzkości…
Czternastu prezydentów było masonami, społecznością, które stara się wzmocnić i poprawić społeczeństwo, robiąc to samo dla charakteru swoich członków. Wielu z tych prezydentów pozytywnie wypowiadało się o swoim członkostwie w tej wolnomularstwie, a niektórzy nawet wymieniali masonerię jako podstawę sposobu rządzenia.

Chociaż masoneria jest przede wszystkim “systemem moralności”, należy zauważyć, że niektórzy z tych prezydentów – w tym George Washington i James Monroe – byli właścicielami niewolników, co wydaje się być sprzeczne z zasadami organizacji.

Waszyngton mówił o swoim szacunku dla doktryn i zasad masonerii i pozostał aktywny w stowarzyszeniu, nawet gdy był prezydentem. Tymczasem o życiu prezydenta Monroe jako masona nie wiemy prawie nic. James K. Polk, James Garfield i Warren G. Harding wszyscy publicznie przyznali się do związków z masonerią i uczestniczyli w działalności wolnomularskiej podczas swoich kadencji prezydenckich.

Oto cytaty 10 prezydentów masonów, o których wiadomo, że mówili o swoich związkach z tym stowarzyszeniem.

“Moje przywiązanie do Towarzystwa, którego wszyscy jesteśmy członkami, będzie mnie usposabiało do tego, aby zawsze dokładać moich najlepszych starań do promowania honoru i przyzwoitości Rzemiosła”.

Prezydent George Washington

Powyższy cytat jest jednym z wielu, które Waszyngton wygłosił na temat masonerii w trakcie swojego życia. Jak można się domyślić z tego cytatu, Waszyngton poważnie traktował swoje zobowiązania jako wolnomularz do promowania honoru i uczciwości. Podobne uwagi wygłaszał w listach do przewodniczących lóż masońskich w całym kraju. Bardziej niż jakikolwiek inny przywódca swoich czasów, Waszyngton był znany jako człowiek o niekwestionowanej moralnej uczciwości. Był tym samym człowiekiem zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, a jego zaangażowanie w bycie “sprawiedliwym i prawym” uczyniło go światowym przywódcą. Washington uczestniczył w rytuałach masońskich podczas swojej prezydentury, w tym w jednym, w którym położył kamień węgielny pod stolicę USA, co jest kolejną oznaką jego przywiązania do stowarzyszenia.

“Masoneria jest instytucją obliczoną na przyniesienie korzyści ludzkości”.

Prezydent Andrew Jackson

Trudno jest pogodzić uwagi prezydenta Jacksona, że masoneria jest “obliczona na korzyść ludzkości” z jego wysiłkami, które spowodowały wyniszczenie tysięcy rdzennych Amerykanów przez głód i ekspozycję na choroby. Jednak Jackson był aktywny w tej społeczności, nawet gdy był prezydentem – uczestniczył w masońskiej ceremonii w Fredericksburgu w 1833 roku. Jackson był także pierwszym Honorowym Wielkim Mistrzem (Past Grand Master) masonów (w Tennessee), który służył jako prezydent.
Będąc prezydentem, Andrew Jackson stał z boku, gdy Georgia naruszyła federalny traktat, zajmując dziewięć milionów akrów wewnątrz stanu, które były zagwarantowane dla plemienia Cherokee, pomimo dwóch decyzji Sądu Najwyższego USA, które mówiły, że stan nie miał władzy nad ziemiami plemiennymi. Prezydent Jackson wynegocjował układ, w którym Czirokezi zgodzili się opuścić swoją ziemię w zamian za terytorium na zachód od Arkansas. Porozumienie to doprowadziło do “Szlaku Łez”, przymusowej relokacji 15 000 Indian Cherokee, która pochłonęła życie 4 000 z nich.

“Pobożnie życząc, aby przez następne stulecia wasza starożytna i czcigodna Loża [masońska] mogła nadal rzucać światło masonerii…”.

Prezydent James Buchanan


James Buchanan zostanie zapamiętany jako…

więcej:

Dodaj komentarz