Haydn – wolnomularz

Haydn mason

wolnomularstwo.pl

100 masonów

Franz Joseph HAYDN  (1732-1809) :

Kompozytow austriacki, pierwszy wielki kompozytor muzyki symfonicznej, równie ceniony za muzykę kameralną, msze i oratoria.

Inicjowany w 1785 r. do loży “Zur Wahren Eintracht” na Wschodzie Wiednia.
Do wstąpienia do wolnomularstwa zachęcił go Mozart.

.