John Joseph Pershing

John Joseph PERSHING mason

wolnomularstwo.pl

.

John Joseph PERSHING (1860-1948) :

Generał, który poprowadził amerykańskich ochotników w roku 1917. Docierając do Paryża stanął nad grobem La Fayette’a i powiedział: “La Fayette, przybyliśmy!”.

Inicjowany w 1888 w loży “Lincoln Lodge”, na Wschodzie Lincoln, Nebraska.

.