Rotarianie a masoni

Szymon Gruszka

Rotarianie a masoni

Czy rotarianie to masoni? Dla znawców tematyki wolnomularskiej odpowiedź na to pytanie jest oczywista, rotarianie, czyli członkowie klubów Rotary International, nie są masonami z racji przynależności do tej organizacji. Co oczywiście nie wyklucza tego, że ktoś może być masonem i jednocześnie członkiem Rotary. Jak miało to miejsce w przypadku choćby Franklina D. Roosevelta czy Winstona Churchilla.

Skąd więc problem i ten artykuł? Badając środowiska oraz działalność klubów takich jak Lions i Rotary w Polsce, często spotykałem się z tym, że sami członkowie mówili o sobie, że są masonami. Sprowokowało mnie do większego zainteresowania tym problemem, ponieważ chciałem ostatecznie obalić ten stereotyp krążący już nie w obiegowej opinii, ale także wewnątrz klubów w Polsce.

Rotarianie a masoni 4
Założyciele Rotary International: Sylvester Schiele, Paul Harris, Hiram Shorey, Gus Loehr

Na początek słów klika o Rotary. Od czego się to wszystko zaczęło? Od spotkania w hotelowym pokoju w Chicago 1905 roku gdzie Paul Harris – adwokat przejęty sytuacją panującą w jego rodzinnym mieście – wraz z trzema przyjaciółmi: handlarzem węgla, inżynierem górniczym i krawcem wpadł na pomysł utworzenia klubu, który na początku miał integrować środowisko ludzi biznesu. Bardzo szybko grupa ta postanowiła postawić sobie nowy cel: poprawa życia w mieście, a następnie na całym świecie. Pierwsza inicjatywa dotyczyła toalet publicznych. Bardzo szybko powstawały nowe kluby w całych USA. W pięć lat po utworzeniu organizacji liczyła ona 1800 członków, aby dziś osiągnąć liczbę ponad 1 miliona członków, w samej Polsce Rotary liczy ponad 2.000 członków. Członkowie noszą odznaki przedstawiające koło zębate z 24 ząbkami. Symbol Rotatry oznacza przekazywanie energii oraz cykliczną rotację na wszystkich stanowiskach, widnieje na nim napis Rotary International. Kluby Rotary spotykają się raz w tygodniu i nie zajmują się polityką, religią, są otwarte na wszystkie rasy, przekonania i kultury. Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności wspieranie i umacnianie: rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich; niesienie pomocy; trzymanie się wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów; uznania wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego rotarianina – jako możliwości służenia społeczeństwu; stosowania ideału służby przez każdego rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym; propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Czteropunktowy test stanowi użyteczny sprawdzian w stosunku do wszelkich stosunków międzyludzkich i jest szczególnie przydatny w codziennej praktyce sprawowania przez rotarianina swojego zawodu. Zawiera on cztery pytania:

Czy jest to prawdą?
Czy jest to uczciwe w stosunku do wszystkich zainteresowanych?
Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń?
Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Rotarianie a masoni 2
Jedna z organizowanych przez Rotary akcji szczepienia przeciw polio

Największą akcją Rotary jest eliminacja zagrożenia związanego z Polio, w ramach tej akcji zaszczepiono ponad dwa i pół miliarda dzieci w 122 krajach, a ponad cztery miliony uchroniono przed śmiercią lub paraliżem spowodowanymi Polio. Ilość zachorowań na polio od 1988 roku spadła o 99,8%. Łączna suma zgromadzonych i przekazanych środków na ten cel to ponad 600 milionów dolarów. Rotary działa także w zakresie programów humanitarnych i programów edukacyjnych, a środki finansowe pochodzą z dobrowolnych datków rotarian wpłacanych na konto Rotary Foundation of Rotary International. Programy Rotary Foundation to:

– Programy 3H (Hunger – Health – Humanity, czyli: Głód – Zdrowie – Humanitaryzm)
– Programy Humanitarne
– Programy Edukacyjne:
a) stypendialne ambasadorskie (1-2 letnie);
b) stypendialne kulturoznawcze (3-6 miesięczne);
c) studia nad pokojem i rozwiązywaniem konfliktów;
d) Wymienne Grupy Studyjne – GSE.

Papież Jan Paweł II często przyjmował członków tych organizacji na audiencjach i zawsze mówił, że należy się za nich modlić. Popierał ich działalność i był pełen podziwu dla ludzi, którzy działali i działają w imię Dobra.

Znani i wybitni masoni
Franklin D.Roosevelt w czasie uroczystości Shriners – organizacji dla wolnomularzy mających 32° i 33°.

Członkami tych klubów są prezydenci, premierzy, ministrowie, naukowcy, ludzie kultury, artyści, lekarze, prawnicy, dziennikarze, biznesmeni, szefowie koncernów, przedstawiciele wolnych zawodów oraz handlowcy. Każdy z nich ma jakąś rolę do spełnienia i wielu znajduje samospełnienie w tej odpowiedzialnej pracy społecznej. Wiele szacownych postaci było członkami tych organizacji: prezydenci USA Franklin D. Roosevelt, John K. Kennedy, królowie i książęta min. Król Belgów Baudouin I Książe Monako Reinier III, premierzy m.in. Winston Churchill, Margaret Thatcher. A ponadto takie sławy, jak Walt Disney, Tomasz Edison, Tomasz Mann, Neil Armstrong i wielu innych, także wielu zwykłych ludzi dobrej woli, którzy po prostu chcieli i chcą coś zrobić dla świata, nie tylko dla siebie.

Dlaczego więc spekulacje o powiązaniu rotarian z masonami? Z oczywistych względów już na pierwszy rzut oka widać podobieństwo w celach czy w sposobie rekrutacji, jednak to powiązania czysto pobieżne. Gdy przyjrzeć się dokładnie, można zauważyć istotne różnice. Przede wszystkim członkowie Rotary są zobligowani do noszenia swoich odznak, gdyby któryś z członków nie nosił odznaki może zostać ukarany. Listy członków są publikowane na stronach internetowych, przed budynkami znajdziemy tablice informujące, że w tym miejscu znajduje się siedziba klubu. Co jest istotną różnicą pomiędzy Rotary a masonerią. Masoni nie noszą obowiązkowo żadnych odznak (choć niektórzy tak), ani nie informują na swoich stronach o miejscu spotkań czy liście członków, istotną różnicą jest to, że wolnomularze są dyskretni w swoich działaniach. Wolnomularstwo sięga znacznie głębiej niż Rotary. Masoni formują siebie, aby zmieniać świat i swoje otoczenie i nie chodzi tu o budowanie swojego bogactwa materialnego, ale duchowego i mentalnego. Nie jest ważny tutaj pieniądz, wymagana jest niezależność finansowa, ale ludzie nie wstępują do masonerii dla biznesu, czy aby zyskać wiarygodnych partnerów biznesowych. Wstępują po to, aby zmieniać siebie, aby znaleźć swoją drogę życiową i aby tworzyć wspólnotę braci. Można się pokusić o stwierdzenie, że Rotary czy Lions to kluby paramasońskie i są jakby przedszkolem, czymś co tylko bardzo ogólnie przypomina prawdziwą szkołę jaką jest wolnomularstwo. Dlatego też częste są przypadki przynależności do obu tych inicjatyw. Wolnomularstwo nie jest dla wszystkich, ale nie wszyscy też muszą być masonami. Mówiąc o tych różnicach wykluczam i pomijam powiązania Rotary i wolnomularstwa w USA, gdzie jak wiadomo powiązania tych organizacji są większe.

Dla wyjaśnienia tego problemu przeprowadziłem kilka wykładów na temat „Czym jest Wolnomularstwo?” w klubach Rotary, aby członkowie Rotary mogli sami uświadomić sobie czym tak naprawdę jest masoneria i kim jest człowiek, który jest masonem.

Wpisał: Szymon Gruszkazobacz też: