Szczegółowa charakterystyka


Polskie wolnomularstwo – organizacja publiczna, warsztat intelektualny i nurt ideowy – Anna Kargol (plik *.pdf do pobrania)

Poszukiwacze Prawdy – Maciej.B.Stępień (plik *.pdf do pobrania – cała książka!)

Masonerya. Jej istota, zasady, dążności, początki, organizacja, ceremoniał i działanie – Józef Sebastian Pelczar (pdf – cała książka)

Wolnomularstwo (masonerja) na podstawie najnowszych źródeł (1912) – Kazimierz Janowski (pdf – cała książka)