Loża Kopernik

Dwóch Koperników na tajnym Wschodzie Warszawy – Karol Wojciechowski

Antoni Słonimski
Antoni Słonimski

Polska loża “Kopernik” w Paryżu – Jan Winczakiewicz (Ars Regia nr 2, 1993)

Macierzysta loża Polski “Kopernik” (“Copernic”) na Wschodzie Paryża : 70 lat historii (1939-2009) – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 19, 2010)

Jan Józef Lipski
Jan Józef Lipski

Uroczystości 70. rocznicy erygowania loży “Kopernik” (“Copernic”) na Wschodzie Paryża (3-4 grudnia 2009 roku) – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 19, 2010)
Edward Lipiński
Edward Lipiński