Konferencja naukowa w Krakowie w 300 rocznicę narodzin masonerii

BoSK: Struktura i zasady stowarzyszenia AMI

Zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej”.
Konferencja odbędzie się dnia 12 listopada 2017 r. (tj. w niedzielę) w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2,
(Instytut Historii i Archiwistyki), III piętro, sala 342, początek o godzinie 10.00.
Obchodzony w tym roku jubileusz narodzin Sztuki Królewskiej skłania do naukowej refleksji nad jej dorobkiem, znaczeniem i przyszłością w kontekście wspomnianej jedności i wielości, dostrzeganej tak w łonie tego ruchu jak też wśród światowych.
Organizatorzy przewidują referaty trwające 20 minut. Istnieje plan wydania tomu pokonferencyjnego, na który złożą się teksty, które pomyślnie przejdą recenzję.
Propozycje wystąpień należy przesłać na adres e-mail: lukassroka@interia.pl, w terminie do końca września br.
O zakwalifikowaniu wystąpienia poinformujemy do 10 października br.
Zapraszoszeni są także ci, którzy nie będą wygłaszać referatu. Wstęp na konferencje jest wolny, zarówno prelegenci jak i słuchacze nie wnoszą żadnych opłat.

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego