Portal wolnomularstwo.pl rok temu powrócił w nowej odsłonie


źródło: 
wolnomularstwo.pl

We wrześniu 2016 roku pod adresem wolnomularstwo.pl po roku przerwy znów pojawił się ponadobediencyjny wolnomularski serwis internetowy.
Przywróciliśmy dawną treść, ale uporządkowaliśmy ją i zaczęliśmy poszerzać naszą bazę artykułów.
Prędko udało nam się odzyskać utraconych przez rok nieaktywności Czytelników, a także pozyskać wielu nowych.
W ciągu kolejnych miesięcy bardzo szybko powiększaliśmy się, między innymi o sieć odnośników do tekstów na stronach różnych polskich obediencji, lóż i indywidualnych Braci.
W lutym 2017 wzbogaciliśmy się o uporządkowane tematycznie linki do większości artykułów pisma Ars Regia.
Portal wolnomularstwo.pl został jednym z patronów cyklu wykładów pod wspólnym tytułem “Akademia Mistrza Hirama“, organizowanego przez Instytut Sztuka Królewska w Polsce.
Codziennie odwiedza nas kilkaset osób, mamy już ponad 500 Subskrybentów a także około 5.000 facebookowych polubień.
W ciągu ostatnich miesięcy opublikowaliśmy między innymi wywiady, których udzielili nam kolejni Wielcy Mistrzowie Wielkiego Wschodu Francji – Christophe Habas i Philippe Foussier. Zarówno oni, jak i wielu innych wolnomularzy (a takze badaczy wolnomularstwa) spoza Polski wyraża życzliwe zainteresowanie działalnością naszego portalu, którego sukces jest swoistym fenomenem na skalę Europy. Jednym z planów na kolejny rok naszej działalności jest jeszcze większe skupienie się na historii i współczesności wolnomularstwa tradycjonalistycznego (“anglosaskiego”).
Niezwykle ważne jest, by podkreślić nasz ponad-obediencyjny i ponad-nurtowy charakter. Portal wolnomularstwo.pl zawsze deklarował otwartość dla przedstawicieli różnych rytów i organizacji wolnomularskich (kierując się podstawowym kryterium, jakim jest dla nas publikowanie informacji rzetelnych i sprawdzonych), a także dla zainteresowanych tematem osób niezwiązanych z ruchem masońskim.
Zgodnie zzałożeniem, które legło u podstaw naszego przedsięwzięcia, ukazujemy rzeczywistość polskiego i światowego wolnomularstwa w sposób uporządkowany, wiarygodny i ekumeniczny.
Na kolejny rok planujemy wprowadzenie kilku nowych rozwiązań i udogodnień, mamy nadzieję, że spotkają się z życzliwym przyjęciem.
Dziękujemy naszym Czytelnikom i polecamy się na przyszłość!

Klaus Giza-Dąbrowski
redaktor naczelny

Nagranie video wykładu “Suknia i fartuszek – szkice z dziejów masonerii kobiecej”


źródło: 
wolnomularstwo.pl

25 września w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Akademia Mistrza Hirama, organizowane przez Instytut Sztuka Królewska w Polsce.
Wystąpiła dr Mirosława Dołęgowska-Wysocka, redaktorka naczelna Wolnomularza Polskiego z referatem pod tytułem “Suknia i fartuszek. Szkice z dziejów masonerii kobiecej”.

Konferencja naukowa w Krakowie w 300 rocznicę narodzin masonerii

Zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej”.
Konferencja odbędzie się dnia 12 listopada 2017 r. (tj. w niedzielę) w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2,
(Instytut Historii i Archiwistyki), III piętro, sala 342, początek o godzinie 10.00.
Obchodzony w tym roku jubileusz narodzin Sztuki Królewskiej skłania do naukowej refleksji nad jej dorobkiem, znaczeniem i przyszłością w kontekście wspomnianej jedności i wielości, dostrzeganej tak w łonie tego ruchu jak też wśród światowych.
Organizatorzy przewidują referaty trwające 20 minut. Istnieje plan wydania tomu pokonferencyjnego, na który złożą się teksty, które pomyślnie przejdą recenzję.
Propozycje wystąpień należy przesłać na adres e-mail: lukassroka@interia.pl, w terminie do końca września br.
O zakwalifikowaniu wystąpienia poinformujemy do 10 października br.
Zapraszoszeni są także ci, którzy nie będą wygłaszać referatu. Wstęp na konferencje jest wolny, zarówno prelegenci jak i słuchacze nie wnoszą żadnych opłat.

Konferencja naukowa w Katowicach – Ars Regia w Polsce i na Śląsku

30 września 2017 między godz. 8:00 a 18:00 w Centrum Informacji Naukowej/ Bibliotece Akademickiej (ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice) odbędzie się konferencja naukowa będzie poświęcona historii, kulturze i filozofii związanej ze Sztuką Królewską na ziemiach Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Celem konferencji, będzie przybliżenie badań nad nieznaną powszechnie historią wzlotów i upadków Polskiego wolnomularstwa różnych nurtów, jego wpływu na losy historyczne, kulturowe, polityczne i naukowe w naszym kraju a zwłaszcza na terenie Górnego Śląska. Organizatorami są studenci, doktoranci, pracownicy Uniwersytetu Śląskiego i Stowarzyszenie „Pełna Kultura”. Konferencji będzie towarzyszyła wystawa historyczna przedstawiająca zdjęcia i dokumenty archiwalne poświęcone działalności wolnomularzy na Śląsku. Po konferencji planujemy krótką wycieczkę do Teatru im. Wyspiańskiego – budynku którego budowa została sfinansowana przez lożę „Licht an Ostern”, której siedziba mieściła się w obecnej „Scenie w Malarni”.

Suknia i fartuszek – spotkanie o masonerii kobiecej

25 września w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Akademia Mistrza Hirama, organizowane przez Instytut Sztuka Królewska w Polsce.
Wystąpi dr Mirosława Dołęgowska-Wysocka, redaktorka naczelna Wolnomularza Polskiego z referatem pod tytułem “Suknia i fartuszek. Szkice z dziejów masonerii kobiecej”.
Miejsce to – jak zwykle – kawiarnia Nowy Świat Muzyki przy ul. Nowy Świat 63 (pierwsze piętro).
Godzina rozpoczęcia spotkania to 19:00 lub 19:30 – dookreślimy to w najbliższym czasie.
Portal wolnomularstwo.pl jest jednym z patronów medialnych i współorganizatorem wydarzenia.
Zapraszamy!

(W roku bieżącym przypada 300-lecie powstania masonerii spekulatywnej. Z okazji Jubileuszu, Instytut Sztuka Królewska w Polsce organizuje w warszawskiej kawiarni Nowy Świat Muzyki cykl wykładów poświęcony historii i współczesności wolnomularstwa. Od lutego 2017 r. słuchacze mogą wysłuchiwać wykładów o związkach wolnomularstwa z polityką, religią, moralnością, ezoteryką, kulturą etc., które wygłaszają członkowie Instytutu, badacze Sztuki Królewskiej.)

Wolnomularstwo nie przyjmuje żadnych dogmatów – wywiad z Philippem Foussier


źródło: 
wolnomularstwo.pl

Przedstawiamy wywiad, jakiego w tym tygodniu udzielił redaktorowi naczelnemu naszego portalu nowowybrany Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji.
 
 
wolnomularstwo.pl: Wielki Wschód Francji do swoich trzech podstawowych haseł Wolność, Równość, Braterstwo często dodaje dewizę Absolutna Wolność Sumienia oraz Laickość. Co sprawia, że laickość jest tak ważna dla przedstawicieli tego nurtu wolnomularstwa?

Philippe Foussier: Znaczenie laickości wynika z historii Francji. Wolnomularstwo w tym kraju od dawna miało wiele kłopotów z bardzo aktywnym Kościołem katolickim. Pierwsze loże na kontynencie powstawały w latach 1720-ych i 1730-ych, zaś pierwsza papieska bulla potępiająca masonerię została uchwalona już w 1738 roku. Watykan wydał od tego czasu bardzo wiele innych bulli, w większości ekskomunikujących wolnomularzy. Francuska masoneria, podobnie jak Republika, musiała znaleźć swoje miejsce w klimacie silnej wrogości podsycanej przez Kościół. W wielu innych krajach tak się nie działo. Tak więc laickość pojawiła się w XIX w. jako forma organizacji politycznej i prawnej przystosowanej do separacji władz doczesnej i duchowej. Przypomnijmy, że w naszych lożach w połowie XVIII w. byli księża, pastorzy, nawet niektórzy biskupi. Masonerii udało się zgromadzić w swych Świątyniach ludzi, których wszystko dzieliło na zewnątrz, w świecie świeckim: szlachtę i plebejuszy, ludzi pióra i rzemieślników … Wciąż ożywia ją to samo dążenie do łączenia ludzi.

wolnomularstwo.pl: Czy można więc powiedzieć, że wolnomularstwo postępowe, jak Wielki Wschód Francji, ma inne rozumienie istoty masonerii niż tradycjonalistyczne związane z UGLE (Wielką Zjednoczoną Lożą Anglii), według której masonem może być tylko ktoś wierzący w Boga i nieśmiertelność duszy?

Philippe Foussier: Oczywiście, ma inne rozumienie. Wynika z tego w szczególności decyzja z Konwentu w 1877 roku, kiedy to Wielki Wschód Francji wycofał ze swych tekstów wszelkie odniesienia do obowiązku wiary w „prawdy objawione”, uznając taką wiarę za opcjonalną. Zachowaliśmy w naszej konstytucji, inspirowaną przez pastora Frédérica Desmons, następującą formułę: „Uznając, że wszelkie koncepcje metafizyczne należą do sfery, która podlegać może wyłącznie indywidualnej ocenie jego członków, Wolnomularstwo nie przyjmuje żadnych dogmatów.”
Stąd “schizma” pomiędzy wolnomularstwem adogmatycznym i liberalnym z jednej strony, a masonerią anglosaską z drugiej. Muzeum Wielkiego Wschodu Francji wystawia obecnie listy wysyłane przez Obediencje anglosaskie do Wielkiego Wschodu po 1877 r. odmawiające mu przynależności do masonerii. Od tego momentu adogmatyczną i liberalną masonerię należało uznać za “nieregularną”.

wolnomularstwo.pl: Jak postępowe wolnomularstwo może wspierać świeckość społeczeństwa?

Philippe Foussier: Przede wszystkim poprzez przykład. Masońskie świątynie są idealnymi modelami społeczeństw. Prace wolnomularskie gromadzą mężczyzn i kobiety o bardzo zróżnicowanych poglądach duchowych, filozoficznych, kulturowych i nawet opcjach ideologicznych, ale w czasie spotkań nie są oni nosicielami tych opcji; wchodzą do masonerii właśnie po to, aby odrzucić swoje uprzedzenia, odruchy i nawyki myślowe, a nie jako przedstawiciele jakiegokolwiek nurtu filozoficznego lub duchowego. Poprzez siłę emancypacyjną, którą stymuluje wolnomularstwo, rytualne prace (regularne spotkania wolnomularskie) są więc wspaniałym przykładem tego, czym mogłoby być idealne społeczeństwo profańskie. Ponadto masoneria, którą zakwalifikowaliście jako postępową, może rzeczywiście podejmować inicjatywy mające na celu wyjaśnianie, czym jest laickość: absolutna wolność sumienia, rozdzielenie spraw duchowych i doczesnych, równość praw dla wszystkich: wierzących i niewierzących.
Ale poza walką o laickość, jest też inna sprawa, o która powinni dbać wolnomularze, to jest uniwersalizm odziedziczony po Oświeceniu. W związku z tym, że prądy polityczne i religijne mają w coraz większym stopniu tendencję do rozróżniania, dzielenia mężczyzn i kobiet według ich pochodzenia, koloru skóry czy religii, my powinniśmy z naszej strony podkreślać to, co nas łączy w ramach ludzkiej kondycji. Relatywizm kulturowy, egzystencjalizm, rasizm ethnicyzm, dyferencjalizm są wrogami Uniwersalnej Republiki Wolnomularzy, naszej od trzystu lat istniejącej utopii. Zawsze staraliśmy się znieść kategorie świata świeckiego, podczas gdy przed nami mnożyły się ideologie separacji i podziału między istotami ludzkimi.

wolnomularstwo.pl: Rozważmy to na konkretnym, a ostatnio wzbudzającym silne emocje przykładzie. Jak WWF odnosi się do dylematów współczesnej cywilizacji zachodniej dotyczących pretensji niektórych działaczy muzułmańskich dotyczących uwzględnienia specjalnych praw ich religii?

Philippe Foussier: Stanowisko wolnomularzy Wielkiego Wschodu Francji nie jest zróżnicowane w zależności od omawiania tej lub innej religii. Nie mamy nic przeciwko religiom, a poza tym ludzie wierzący są bardzo liczni w naszych Lożach. Co nas jednak mobilizuje, to właśnie klerykalne roszczenia, dążące do narzucania swoich norm w społeczeństwie, które skupia ludzi wszystkich wyznań oraz wielu w ogóle niewierzących. Tych ostatnich jest w naszym kraju większość. We Francji wiemy, że kiedy laickość się wycofuje lub nie jest dostatecznie obecna, presje klerykalne występują z pełną energią. Obecnie widzimy ponowne pojawienie się kontekstu, w którym naciski religijne są niezwykle silne w całym organizmie społecznym, często wyrażane przez fundamentalistyczne, a nawet ekstremistyczne nurty. Mogą one pochodzić z islamu, ale jest to kwestia ogólnej zasady, aby utrzymać dystans i zachować tę przestrzeń laickości, to jest to, co nas łączy, chyba że pozwolimy na licytację pomiędzy różnymi kultami, które podjęłyby działania, aby ostatecznie narzucić (własną) wiarę jako normę dla wszystkich. Dzisiaj są to muzułmanie, ale katolicy nie zostają w tyle. Protestanci lub żydzi mogą być jutro. Podsumowując, każdy może swobodnie praktykować swoją wiarę, ale zasady tego wierzącego nie mogą być narzucone całemu społeczeństwu. To prawo określone przez człowieka, musi przeważać w organizacji społecznej i instytucjonalnej. Prawo boskie wierzący może nakładać sam na siebie w czasie swojej własnej, osobistej podróży, ale w pełni szacunku, nie może to w żaden sposób stawać się ograniczeniem czy wręcz standardem dla innych obywateli. W tym kontekście laicyzm staje się tarczą, która chroni nas od roszczeń duchownych, ale także chroni każde wyznanie od woli osoby, która chciałaby ją zdominować.

wolnomularstwo.pl: Bardzo dziękujemy za rozmowę.