Największe w dziejach zgromadzenie Wielkich Mistrzów


źródło: wolnomularstwo.pl

Do największego w historii wolnomularstwa spotkania Wielkich Mistrzów Wielkich Lóż (tradycjonalistycznych) z całego świata doszło dziś w Londynie, z okazji 300-lecia nowoczesnej masonerii.

Wielki Mistrz Wielkiej Zjednoczonej Loży AngliiEdward, książę Kentu – gościł Wielkich Mistrzów ze 130 krajów.

Niektórzy z nich przywieźli ze sobą – z okazji rocznicy świętowanej przez Lożę Matkę Świata – symboliczne upominki. Muzeum Masonerii działające przy siedzibie Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii wkrótce udostęni je publiczności.

zobacz też:

Wykład o międzywojennym wolnomularstwie ezoterycznym

źródło: wolnomularstwo.pl

Kolejny wykład z cyklu “Akademia Mistrza Hirama” odbędzie się 30 października 2017 roku w kawiarni Nowy Świat Muzyki przy ul. Nowy Świat 63 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie o 19:30. Tym razem prelegentem będzie dr Zbigniew Łagosz. Tematem jego wystąpienia będzie ezoteryczne wolnomularstwo w międzywojniu na kanwie działań zakonów Martynistów i Memphis-Misraim. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

Wykład o międzywojennym wolnomularstwie ezoterycznym

Czy Tadeusz Kościuszko był wolnomularzem?

źródło: wolnomularstwo.pl

Warto postawić sobie to pytanie w 200 rocznicę śmierci naczelnika insurekcji 1794 roku.
Nie ma w publicznym obiegu dokumentów, które potwierdzałyby takie domniemanie w sposób absolutnie jednoznaczny.
Jednocześnie nie brakuje poszlak, jak na przykład taka, że wielu bliskich znajomych Kościuszki bezsprzecznie było wolnomularzami.
Jednak sam naczelnik, podobnie jak jego bliski przyjaciel z czasów wspólnej walki o niepodległość USA – Tomasz Jefferson – co prawda w swoim życiu wyznawał myślą i czynem filozofię pozostającą w zgodności z wolnomularskimi ideałami, jednak nigdy nie potwierdził swojej przynależności.
Prawicowy polityk, Adam Doboszyński twierdził (Adam Doboszyński, Studia polityczne, Na uchodztwie 1947, str. 54-61), że pieczęć, której na początku powstania używał Kościuszko, wyobrażała — miast tradycyjnego Orła i Pogoni — »Świątynię Hirama«.
Jednak na pewne dowody potwierdzajace, lub obalające tezę, że Tadeusz Kościuszko był masonem – zakładając, że historycy kiedykolwiek na takie natrafią – trzeba będzie jeszcze poczekać.

Póki co zaś polecamy wirtualną wizytę w największej polskiej loży wolnomularskiej poza granicami naszego kraju: W nowojorskiej loży »Kościuszko».

Odszedł Jerzy Dworak

źródło: wolnomularstwo.pl

Jeden z najbardziej zasłużonych współczesnych polskich wolnomularzy odszedł dziś, po długiej i ciężkiej chorobie, na Wieczny Wschód.

Jerzy (Georges) Dworak (ur. 20 września 1936 w Warszawie) – był Wielkim Komandorem i Honorowym Prezydentem Rady Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”.

Do masonerii wstąpił w 1973 roku, był inicjowany w Wielkim Wschodzie Francji, którego był wieloletnim członkiem. Od 1974 do 1984 był równolegle członkiem Wielkiej Loży Francuskiej Rytu Memphis-Misraim. W 1992 związał się z francuskim Le Droit Humain, następnie współtworzył Jurysdykcję i Federację Le Droit Humain w Polsce (od 1993). Przez trzy kadencje był Czcigodnym Mistrzem Loży „Orzeł Biały” na Wschodzie Katowic, później Czcigodnym Mistrzem Loży „Pierre et Marie Curie” na Wschodzie Warszawy. Był Prezydentem Loży Doskonałości, Prezydentem Kapituły „Różanego Krzyża” i „Areopagu”. W dniu 16 września 2006 r., na V Konwencie, był wybrany Prezydentem Rady Federacji Polskiej.
Posiadał najwyższy, 33. Stopień w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Redakcja portalu wolnomularstwo.pl składa wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i Obediencji brata Jerzego.

zobacz też: