Powstała loża Abraxas (ryt Memphis-Misraim)

Powstała loża Abraxas (ryt Memphis-Misraim)

25 maja zostały zapalone Światła nowej loży Wielkiego Wschodu Polski.

Będzie to jedyna w Polsce loża pracująca w Rycie Memphis-Misraim.

W uroczystościach zapalenia świateł uczestniczyli goście z pięciu obediencji.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej nowej loży w ramach www WWP, “Imię Abraxas pojawia się w mitologii perskiej i gnostyckiej jako określenie Najwyższego Bóstwa, zaś w hellenistycznych dokumentach poświęconych magii jest synonimem pełni. Prace loży Abraxas odbywają się naprzemiennie w Warszawie i Poznaniu.”