Solidarność z Ukrainą: komunikat 10 największych obediencji liberalnych Francji

Solidarność z Ukrainą: komunikat 10 największych obediencji liberalnych Francji

Komunikat prasowy, 02.03.2022, zdjęcie: Al Jazeera


SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ


Sygnatariusze tego komunikatu prasowego potępiają z całą stanowczością wojnę rozpętaną przez Rosję na Ukrainie.
Rosyjska inwazja na suwerenne państwo, z pogwałceniem zasad Karty Narodów Zjednoczonych, jest najpoważniejszym wydarzeniem w Europie od czasów II wojny światowej. Zagraża to naszemu kontynentowi, a w dalszej perspektywie całemu światu.
Jest to jawne pogwałcenie zasad i wartości, których my, masoni, bronimy. Rosyjska agresja na Ukrainę kosztowała już zbyt wiele istnień ludzkich i spowodowała straszliwe cierpienia. Naraża ona miliony ludzi na Ukrainie i poza nią na ryzyko bezsensownej przemocy, przesiedleń i innych poważnych naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Ochrona życia ludzkiego musi pozostać najważniejszym priorytetem. Broń musi zamilknąć, aby mógł powrócić dialog i negocjacje. Zbierzmy się wszyscy razem, by zażądać od Rosji natychmiastowego i bezwarunkowego zaprzestania działań wojennych, tak by dyplomacja mogła w pełni odegrać swoją rolę w przywracaniu pokoju, zanim dojdzie do najbardziej niszczących konsekwencji dla całego kontynentu. Znakomici wolnomularze, którzy nas poprzedzili, pracując niestrudzenie na rzecz pokoju, utorowali drogę do pokojowego rozwiązywania konfliktów.
Unia Europejska nie może pozwolić, by jej zasady i wartości były deptane u jej progu, nie reagując na to. Wzywamy wszystkie państwa członkowskie do okazania jedności i solidarności z Ukrainą oraz do przyjęcia osób uciekających przed konfliktami zbrojnymi, aby pomóc im chronić ich godność, bezpieczeństwo i podstawowe prawa. W tych mrocznych dla powszechnego pokoju i szczęścia dniach, nasze myśli są z naszym Braćmi i Siostrami w człowieczeństwie.


Sporządzono w Paryżu, dnia 2 marca 2022 r.

Dodaj komentarz