“Język pokoju” ma już 135 lat

"Język pokoju" ma już 135 lat

Onet KULTURA 26 lipca 2022

135 lat temu Ludwik Zamenhoff wydał w Warszawie pierwszy podręcznik do nauki języka esperanto “Unua libro”. Bezstronny “język pokoju” miał ułatwić komunikację międzynarodową. Esperanto, które w zamyśle twórcy miało zjednoczyć miliony, nigdy nie odniosło jednak sukcesu.

“Mój ojciec i dziadek byli nauczycielami języków. Język był zawsze najdroższym przedmiotem moich zainteresowań” — pisał Ludwik Zamenhof, twórca esperanto, które zostało zaprezentowane światu równo 135 lat temu.

Mural przedstawiający Ludwika Zamenhoffa, na jednym z budynków w pobliżu dotychczasowej warszawskiej siedziby Wielkiego Wschodu Polski. Przypominamy, że twórcy Uniwersalnej Ligi Masońskiej (UFL) w 1905 roku uznali esperanto za oficjalny jezyk organizacji.


“Mój ojciec i dziadek byli nauczycielami języków. Język był zawsze najdroższym przedmiotem moich zainteresowań” — pisał Ludwik Zamenhof, twórca esperanto, które zostało zaprezentowane światu równo 135 lat temu.

Sztucznie stworzony język został ogłoszony w 1887 r., a podręcznik do jego nauki — pierwotnie wydany w języku rosyjskim i niemal natychmiast przetłumaczony na polski, francuski, angielski i niemiecki — zdobył popularność zarówno na ziemiach Imperium Rosyjskiego, jak i na zachodzie Europy. Źródeł sukcesu esperanto można upatrywać w…

więcej:

Dodaj komentarz