Masoni z Kaliforni wspierają osoby dotknięte skutkami wojny w Ukrainie

Masoni z Kaliforni wspierają osoby dotknięte skutkami wojny w Ukrainie

źródło: FREEMASONRY.network za StreetInsider.com

100 masonów

Masoni z Kalifornii przekazali niedawno dar w wysokości 76 500 dolarów Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża, aby zapewnić wsparcie i pomoc obywatel(k)om Ukrainy. Suma ta obejmuje dary od indywidualnych masonów z całej Kalifornii, jak również składki od lóż i Kalifornijskiej Fundacji Masońskiej. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża dostarcza artykuły pomocowe dla wysiedlonych, dostarcza leki i zaopatrzenie do placówek służby zdrowia, przywraca dostawy wody dla milionów ludzi i angażuje się w wiele innych działań ratujących życie. Dar od masonów z Kalifornii zostanie przeznaczony w szczególności na zapewnienie tego istotnego wsparcia dla ludności cywilnej Ukrainy, która kontynuuje swoją walkę o wolność przeciwko siłom rosyjskim.
“Dobroczynność i pomoc to cenione wartości masonów na całym świecie, a jako masoni jesteśmy zobowiązani do pomagania potrzebującym we wszystkich społecznościach” – powiedział Jeffrey M. Wilkins, Wielki Mistrz masonów Kalifornii. “Ten dar dla Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża zapewni ważne usługi dla narodu ukraińskiego w jego najczarniejszej godzinie”.
To pierwszy raz, kiedy trzy jurysdykcje masońskie zebrały się razem, aby przekazać dar. Wielki Mistrz Jeffrey M. Wilkins z Wielkiej Loży Kalifornii, Jean-Claude Zambelli, Suwerenny Wielki Komandor Wielkiej Loży Unii Jerzego Waszyngtona (przypis redakcji: to obediencja liberalna), Rada Najwyższa, i Wielki Mistrz David San Juan z Most Worshipful Prince Hall Masons of California, Inc. byli obecni, aby wręczyć czek i podzielić się swoim zaangażowaniem w pomoc humanitarną i dobroczynność.
W odbiorze daru od Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża uczestniczyły Hanna Malak, dyrektor generalny regionu oraz Amy Currin, dyrektor ds. rozwoju.

O Masonach z Kalifornii: Masoneria jest największą na świecie organizacją braterską, kierującą się trwałym przekonaniem, że każdy ma obowiązek uczynić świat lepszym. Od 300 lat masoneria wzmacnia i utwierdza charakter swoich członków i społeczności poprzez stwarzanie okazji do wspólnoty, dobroczynności i inspiruje do poszukiwania prawdy – zarówno indywidualnie, jak i w w wymiarze społecznym. Dzięki masonerii poznajemy prawdziwych przyjaciół, doskonalimy się i wywieramy pozytywny wpływ na nasze społeczności.

więcej:

Dodaj komentarz