Masoni z Kaliforni wspierają osoby dotknięte skutkami wojny w Ukrainie

źródło: FREEMASONRY.network za StreetInsider.com

Masoni z Kalifornii przekazali niedawno dar w wysokości 76 500 dolarów Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża, aby zapewnić wsparcie i pomoc obywatel(k)om Ukrainy. Suma ta obejmuje dary od indywidualnych masonów z całej Kalifornii, jak również składki od lóż i Kalifornijskiej Fundacji Masońskiej. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża dostarcza artykuły pomocowe dla wysiedlonych, dostarcza leki i zaopatrzenie do placówek służby zdrowia, przywraca dostawy wody dla milionów ludzi i angażuje się w wiele innych działań ratujących życie. Dar od masonów z Kalifornii zostanie przeznaczony w szczególności na zapewnienie tego istotnego wsparcia dla ludności cywilnej Ukrainy, która kontynuuje swoją walkę o wolność przeciwko siłom rosyjskim.
“Dobroczynność i pomoc to cenione wartości masonów na całym świecie, a jako masoni jesteśmy zobowiązani do pomagania potrzebującym we wszystkich społecznościach” – powiedział Jeffrey M. Wilkins, Wielki Mistrz masonów Kalifornii. “Ten dar dla Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża zapewni ważne usługi dla narodu ukraińskiego w jego najczarniejszej godzinie”.
To pierwszy raz, kiedy trzy jurysdykcje masońskie zebrały się razem, aby przekazać dar. Wielki Mistrz Jeffrey M. Wilkins z Wielkiej Loży Kalifornii, Jean-Claude Zambelli, Suwerenny Wielki Komandor Wielkiej Loży Unii Jerzego Waszyngtona (przypis redakcji: to obediencja liberalna), Rada Najwyższa, i Wielki Mistrz David San Juan z Most Worshipful Prince Hall Masons of California, Inc. byli obecni, aby wręczyć czek i podzielić się swoim zaangażowaniem w pomoc humanitarną i dobroczynność.
W odbiorze daru od Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża uczestniczyły Hanna Malak, dyrektor generalny regionu oraz Amy Currin, dyrektor ds. rozwoju.

O Masonach z Kalifornii: Masoneria jest największą na świecie organizacją braterską, kierującą się trwałym przekonaniem, że każdy ma obowiązek uczynić świat lepszym. Od 300 lat masoneria wzmacnia i utwierdza charakter swoich członków i społeczności poprzez stwarzanie okazji do wspólnoty, dobroczynności i inspiruje do poszukiwania prawdy – zarówno indywidualnie, jak i w w wymiarze społecznym. Dzięki masonerii poznajemy prawdziwych przyjaciół, doskonalimy się i wywieramy pozytywny wpływ na nasze społeczności.

więcej:

Pożar w katedrze Rytu Szkockiego w Reading (Pensylwania/U.S.A.)

źródło: Chris Hodapp, Freemasons for Dummies, 09.08.2022

Strażacy w West Reading badają podejrzany nocny pożar w Dolinie Rytu Szkockiego w Reading, w Pensylwanii. Katedra Rytu Szkockiego poniosła rozległe szkody dymne z powodu pożaru, który był ograniczony do holu. Obecnie podejrzewa się podpalenie.

Według artykułu w Reading Eagle napisanego przez reportera Stevena Henshaw, policja i straż pożarna z West Reading zostały wysłane o 1:20 we wtorek do katedry przy 430 S. Seventh Avenue, gdy zauważono dym wydobywający się z kilku okien. Ogień znajdował się w zachodniej części holu, a większość mebli płonęła, gdy przybyli strażacy.

Na szczęście nie było rannych, ale oczekuje się, że szkody w Katedrze będą znaczne. Jak poinformował Dostojny Brat Seth Anthony, ogień na szczęście nie dosięgnął biur ani Centrum Dysleksji Dziecięcej.
Dolina Rytu Szkockiego w Reading została założona w 1906 roku. Katedra została zbudowana w fazach, począwszy od 1983 roku do ukończona w 1988 roku. Audytorium mieści 1300 osób i jest ważnym miejscem dla lokalnej społeczności, użyczając miejsca dla prezentacji teatralnych, muzyki, seminariów i wydarzeń społecznych, takich jak ukończenie szkoły średniej.

więcej:

Wolnomularze w Powstaniu Warszawskim – Ryszard Siciński

wolnomularstwo.pl, 4 sierpnia 2022

Urodził się w roku 1927 w Warszawie. Już w wieku piętnastu lat włączył się w działalność konspiracyjną. W Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem „Cedro” walczył w 3. Zgrupowaniu na Grochowie, później był w kompani legionowskiej. Swój udział w powstaniu tak ocenił po latach:  „Nie mógłbym przed lustrem stanąć i spojrzeć sobie w oczy, żeby nie być w Powstaniu. Dla mnie to w ogóle nie ulegało najmniejszej wątpliwości. Natomiast to może nie bardzo będzie po myśli Muzeum Powstania, ale oczywiście coś z tego zostaje, ale ćwierć miliona ludzi zginęło. Moja siostra zginęła, moi przyjaciele zginęli, wspaniali ludzie, wspaniałe chłopaki. Politycznie to był dla mnie nonsens, ale widzę to teraz. Inna rzecz, że nie wiem, czy by nie doszło do takich wybuchów niezorganizowanych, gdyby nie było tego. No ale takiej hekatomby by nie było. (…) Okłamywałbym samego siebie, gdyby powiedział inne zdanie. Jestem zbyt rozsądnym człowiekiem i za wiele widziałem i za wiele przeżyłem.”

Ryszard Siciński w latach 2003-2006 był Wielkim Mistrzem Wielkiej Loży Narodowej Polski.

źródło: https://www.adwokatura.pl/z-zycia-ora/zmarl-adw-ryszard-sicinski/

Przeczytaj więcej na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego:

Wolnomularze w Powstaniu Warszawskim – Klemens Szaniawski

źródło: Loża Matka “Kopernik”, 1 sierpnia 2022

W Powstaniu Warszawskim brali udział również późniejsi wolnomularze — i to z „Kopernika”. Jednym z nich był Klemens Szaniawski, który walczył na Sadybie w batalionie „Oaza”. Po upadku powstania był więźniem obozów Auschwitz oraz Mauthausen.Po wojnie natomiast zasłynął przede wszystkim jako wybitny filozof zainteresowany takimi kwestiami jak m.in. obiektywność, twórczość czy autorytet w nauce. Był też zwolennikiem większego wykorzystania metod matematycznych w naukach społecznych. Był m.in. dziekanem dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii UW czy też przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.Brat Szaniawski został inicjowany w konspiracyjnym „Koperniku” na Pracach w dniu 12 kwietnia 1981 roku.

Foto: PAP/Grzegorz Rogiński

Wolnomularze w Powstaniu Warszawskim – Jan Józef Lipski

źródło: Loża Matka “Kopernik”, 1 sierpnia 2022

Wspominając Braci-powstańców, nie sposób pominąć Jana Józefa Lipskiego, który był żołnierzem Armii Krajowej od 1943 roku. Należąc do batalionu — a potem pułku — „Baszta”, wziął udział w walkach powstańczych na Mokotowie. Za udział w Powstaniu Jan Józef Lipski został odznaczony Krzyżem Walecznych.Praktycznie od początku należał do konspiracyjnego „Kopernika” i przez większość tego okresu działalności naszej Loży pełnił urząd jej Czcigodnego Mistrza.Temu wybitnemu działaczowi opozycji demokratycznej, znakomitemu krytykowi literatury i przenikliwemu analitykowi polskiej historii oraz współczesności zawdzięczamy również fundamentalny esej „Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy” stanowiący rodzaj testamentu intelektualnego Brata Lipskiego.Esej ten polecamy naszym Braciomi sympatykom w pierwszym komentarzu.

Foto: Komitet Obrony Robotników

więcej: