Dobroczynność wolnomularska

Dobroczynność wolnomularska

redakcja wolnomularstwo.pl

.

Dobroczynność jest kamieniem węgielnym masonerii. Jest ona zakorzeniona w wolnomularzu od momentu przystąpienia do wspólnoty. Dlatego też, indywidualnie i porzez swoje loże , masoni byli zawsze hojni we wspieraniu niezliczonych zasługujących na to spraw.

Brian Shegar

Wolnomularskie pomaganie

Pomoc w obliczu wojny w Ukrainie: