Gabriel Narutowicz – prezydent “w fartuszku”

Gabriel Narutowicz - wolnomularz

Bogumił M.Woźniakowski, Forum Myśli Wolnej , zima 2023

W grudniu 2022 minęła 100 rocznica zabójstwa Gabriela Narutowicza, pierwszego Prezydenta Rzeczpospolitej, wolnomularza. Choć sam nie odegrał wielkiej roli w strukturach polskiego wolnomularstwa, to jednak dla środowiska masonów jest postacią znaczącą, bo – jak na razie – jest jedynym reprezentantem sztuki królewskiej, który został wybrany na najwyższy urząd państwowy w Polsce. Warto przy tym nadmienić, że przynależność Gabriela Narutowicza do zakonu, choć jest bezdyskusyjna, była kwestionowana przez jego rodzinę, głównie bratanka Kazimierza.
Wiemy, że był członkiem Loży „Wolność Przywrócona”, powołanej między kwietniem a wrześniem 1920 roku, która była jedną z ośmiu lóż tworzących 11 września 1920 Wielką Lożę Narodową „Polacy Zjednoczeni”. Jego przynależność do masonerii potwierdzają tak wiarygodne źródła jak opublikowana w 1933 Autobiografia Bronisława Taraszkiewicza (1892-1938), filologa, literata, publicysty, działacza lewicowego białoruskiego nurtu narodowego, posła na Sejm I kadencji, wybranego z listy Bloku Mniejszości Narodowych, Dzienniki Marii Dąbrowskiej, których I wybór (ocenzurowany, 5 tomów) w opracowaniu Tadeusza Drewnowskiego ukazał się w 1988 r., a wybór II (2 serie w 7 tomach) w latach 1996-1999, oraz spuścizna po Kazimierzu Szwarcenbergu-Czernym (1895-1975), prawniku, w okresie międzywojennym pracowniku służby zagranicznej, publicyście, przechowywana w…

przeczytaj więcej: