Andrzej Nowicki o muzyce

Andrzej Nowicki o muzyce

wolnomularstwo.pl

drukowane w latach 1976-1992

1 – Muzyka i filozofia z punktu widzenia przekształcalności dzieł (Drogiemu Nauczycielowi Prof.dr Władysławowi Tatarkiewiczowi), „Studia Filozoficzne” 1976, nr 4 (125), s.129-145
2 – Poezja i muzyka bez mitów i magii czyli o roztapianiu religii w poezji i w muzyce, „Euhemer” 1976. nr 3 (101) , s.3-17
3 – Vanini w muzyce J.M.Hauera, „Euhemer” 1976, nr 4 (102), s.3-17
4 – Myśli Heraklita o muzyce. Apokryfy, „Meander” 1978, nr 10, s.459-472
5 – O „dźwiękowych portretach” Heraklita i Platona w muzyce współczesnej awangardy, Meander” 1978, nr 2, s. 81-92.
6- Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce, Lublin 1978, Część III – Dźwiękowe portrety filozofów , s. 297-370
7 – Ateizm w muzyce. Droga Bogusława Schaeffera do „Vaniniany”, „Euhemer” 1979, nr 2 (212), s. 61-70
8 – Lampa trzydziestu spotkań czyli Bruno w trzydziestu dialogach, Katowice 1980, dialog XXIV – Sidney albo o jedności poezji, muzyki, malarstwa i filozofii, s. 414-428, dialog XXVII – Mancini albo o tym, czego jeszcze nie ma, s. 485-497, dialog XXX – Acidalius albo o muzyce i Republice Muz, s. 523-534
9 – Nauczycielka muzyki, w: Nauczyciele, Lublin 1981, s. 281-285
10 – „Lucretiana”. Wrażenia z koncertu, „Meander” ,1982, nr 9, s. 351-367
11 – Recenzja z: Tarasti Eero: Myth and Music . A Semiotic Approach to the Aesthetics of Myth, especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky, The Hague 1979, „Euhemer” 1983, nr 3 (129), s.123-125
l2 – Uczeń Twardowskiego. Katowice 1983, dialog V – Maria albo o powiązaniach horyzontalnych i wertykalnych, s. 199-215
13 – Julian Pulikowski (1908-1944) o podmiocie kultury, „Euhemer”1984, nr 1 (131) , s.31-44
14 – Interioryzacja religii a interioryzacja muzyki w filozofii Schleiermachera, „Euhemer” 1984, nr 3 (133), s. 103-118
15 – Fawonika. List otwarty do Bogusława Schaeffera o jmuzyce, której jeszcze nie ma, „Życie Literackie”. nr 23 (1680), Kraków , 3 czerwca 1984,
16 – Polikrenika. List otwarty (drugi) do Bogusława Schaeffera o wartości dzieła muzycznego, „Życie Literackie”, nr 29 (1686) z
17 – Czy XXVII Warszawska Jesień spełniła moje oczekiwania?, Tekst nagrodzony I nagrodą na Konkursie Ruchu Muzycznego , „Ruch Muzyczny”, r. XXVIII, nr 24 z 23.11.1984, s.4-6.
18 – Filozofia muzyki .Giordano Bruno o kompozycji, „Ruch Muzyczny”, r. XXVIII, nr 26 z 23.12.1984, s. 17-18
19 – Vanini (1585-1619) i jego filozofia muzyki, „Studia Filozoficzne”, 1984, nr 5 (222) , s. 75-89.
20 -Filozofia muzyki.Muzyka jako pejzaż nadziei. Ernst Bloch, „Ruch Muzyczny”, r. XXIX, nr 1 z 6.1.1985, s. 17-18
21 -Filozofia muzyki. Filozofia przestrzeni muzycznej Borisa Poreny , „Ruch Muzyczny”, r. XXIX, nr 3 z 3.2.1985, s.17
22 – Filozofia muzyki. „Słyszące oczy” Władysława Witwickiego, „Ruch Muzyczny”, r. XXIX, nr 9 z 28.4.1985, s. 21-22
23 -Filozofia muzyki. Muzyka w listach Władysława Witwickiego. ”Ruch Muzyczny”, r. XXIX, nr 15 z 21.7.1985, s.23-24
24 -Filozofia muzyki. Strzałka czasu w przeżyciu muzycznym, ”Ruch Muzyczny”, r .XXIX, nr 16 z 4.8.1985, s.4
25 – Filozofia muzyki: Muzyka policentryczna i kompozycje obdarzone mocą retroaktywną. Goffredo Petrassi, „Ruch Muzyczny”, r. XXIX, nr 18 z 1.9.1985, s. 18-19
26 – Religia Muzyki i kult kompozytorów, „Euhemer”, 1985, nr 3 (137), s.95-106
28 – Filozofia muzyki. Dzieła kompozytorów jako „wytwory psychofizyczne”.Kazimierz Twardowski (1866-1938) o muzyce, „Ruch Muzyczny”, r. XXX, nr 18 z 31.8.1986, s. 6-7.
29 – Mozart a demonologia Aberta, „Euhemer”, 1986, nr 2 (140), s.43-57.
30 – Muzyka a wychowanie, w: Encyklopedia Oświaty i Kultury Dorosłych, Wrocław 1986, s. 179-181.
31 – Muzyka w „Esprit” . Recenzja Musique contemporaine, „Człowiek i Światopogląd”, 1986, nr 9 (248), s.115-119
32 – O etycznym pojmowaniu muzyki i muzycznym pojmowaniu etyki, w: XXIV Bydgoski Festiwal Muzyczny, Bydgoszcz, 2-22 września 1986, s.75-88.
33 – Syntagma di filosofia della musica, „Presenza Taurisanese”, r.IV, nr 3, Taurisano, marzo 1986,s.3-4.
34 – Copernico e la teoria solare della musica (referat na VIII Międzynarodowy Kongres Muzykologiczny „Musica Antiqua Europae Orientalis”, „Presenza Taurisanese” , r. V, nr 7-8, Taurisano 1987, s.12-14. Toż p.t.:Musica nelle lettere di Teofilatto Bizantino tradotte dal greco da Niccolo Copernico (Cracovia 1509), :Musica Antiqua Europae Orientalis”, tom VIII-2, „Acta Slavica”, , Bydgoszcz 1988, , s.124-135.
35 – Franz Heinrich Ziegenhagen (1753-1806) i jego program „zniesienia wszystkich religii” [o muzyce Mozarta do słów Ziegenhagena], „Euhemer” 1987, nr 3-4 (145-146), s.89-103.
36 – Wierzenia religijne w wyobraźni muzycznej Mozarta. Muzyczne portrety bóstw i świeckie personifikacje wartości, „Euhemer”, 1987, nr 2 (144) , s.83-100.
37 – Vanini e la filosofia della musica, „Bollettino di Storia della Filosofia dell`Universita` di Lecce”, vol. VIII, (1980-1985), Lecce 1987, s. 15-37.
38 – Antyk w muzyce Mozarta , „Przegląd Humanistyczny” 1988, , nr 3, s.47-57.
39 – Filozofia muzyki. Wykłady monograficzne na UMCS w latach 1982-1987, „Edukacja Filozoficzna ”,vol. 4, 1988, s.293-299.
40 -Krytyka irracjonalizmu we współczesnej muzykologii, w: Irracjonalizm. Studia i materiały pod red. J.Szmyda, Warszawa 1988, , t.1, s.291-309
41 – Muzyczne wizerunki diabła, „Człowiek i Światopogląd”, 1988, nr 12 (275), s.84-92.
42 -Podmiot muzyki, w: Struktura podmiotu, Lublin 1988, s.71-83
43 – Problemy metodologiczne związane z badaniem roli muzyki w obrzędach katolickich i masońskich (na przykładzie kompozycji Mozarta), , w: Studia Etnoreligioznawcze. Materiały konferencji obrzędoznawczej, Mierki 27-29.10.1986, wyd. ANS, Warszawa 1988, s.189-211.
44 -Problematyka religioznawcza na ośmiu międzynarodowych kongresach „Musica Antiqua Europae Orientalis”, „Euhemer”, 1990, nr 1-2 (155-156), s. 25-35.
45 – La mia vita, la mia nazione. 2. Esser polacco: la musica, „Presenza Taurisanese”, r. X, 1992, nr 8-9, s.11-12
46 – Muzyka w snach i sny w muzyce, „Obieg”, nr 1 (545), Warszawa 1992, nr 02-03 (34-35), s.9-12.