Zainteresowania Andrzeja Nowickiego

Andrzej Nowicki: dwa odczyty o chińskiej filozofii

wolnomularstwo.pl

anowicki_zainteresowania
Andrzej Nowicki miał wiele pobocznych zainteresowań, do których należały:

 
 

muzyka (bibliografia)

kultura chińska (dwa odczyty o chińskiej filozofii)

portrety (bibliografia)

sny (bibliografia)