Andrzej Nowicki o snach

Andrzej Nowicki o snach

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Najważniejsze prace o snach:

Filozofia snów jako część systemu filozofii kultury, s. 7-36 w: Filozofia snów, Lublin 1995
Sny chińskie, s. 115-132, w: Filozofia snów, Lublin 1995
Filozofia snów, praca zbiorowa pod red, A.Nowickiego, Lublin 1995
Muzyka w snach i sny w muzyce, „Obieg”, nr 1 (545), Warszawa 1992, (02-03) 34-35, s. 9-12

Las chińskich snów (w rękopisie)

.

zobacz też: