Historia polskiego wolnomularstwa

wolnomularstwo.pl

polscy_wm_historyczni
DZIEJE MASONERII W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH I WOJEWÓDZTWACH

POLSCY WOLNOMULARZE HISTORYCZNI

POLSKIE WYSTAWY WOLNOMULARSKIE

POLSKIE ZABYTKI WOLNOMULARSKIE

Spadkobiercy Wielkiego Wschodu Narodowego – Adrian Czekalski

Masoni a kultura i niepodległość Polski – Adam Witold Wysocki

Sytuacja polskiego wolnomularstwa – Elżbieta Wichrowska (Ars Regia nr 3/4, 1993)

Z dziejów masonerii w Polsce – Emil Kipa (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

Przed początkiem…

O tym, jak Polak masonerię wymyślił – Kamil Racewicz

XVIII wiek
palac_prezydencki
Jędrzej Kitowicz o farmasonach polskich – Kamil Racewicz

Wielki Wschód przeciwko Ciemnogrodowi – Mariusz Agnosiewicz

Wolnomularstwo doby stanisławowskiej – Norbert Wójtowicz

O Tadeuszu Leszczyc-Grabiance – Norbert Wójtowicz

Polskie wolnomularstwo a Ryt Francuski – Karol Wojciechowski

Konstytucja 3 Maja – historia i tradycja – loża Konstytucja 3 Maja (DH)

Konstytucja 3 maja a wolnomularska inspiracja Monteskiusza

Ze studiów nad wolnomularstwem polskim ostatniej ćwierci XVIII w. – Ludwik Hass (pdf)

XIX wiek

Nieznany fragment “Mowy” Franciszka Ksawerego Kosseckiego, wygłoszonej w krakowskiej loży “Przesąd Zwyciężony” w 1810 roku – Krzysztof Załęski (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

Rola oficerów-wolnomularzy w okresie Księstwa Warszawskiego – Tomasz Kurzawa

Wolnomularstwo w Księstwie Warszawskim – Stanisław Małachowski-Łempicki
http://glcs.pl/aktualnosci/wolnomularstwo-w-ksiestwie-warszawskim-stanislaw-malachowski-lempicki/
lukasinski
Loża żałobna za księcia Józefa Poniatowskiego – Mirosława Dołęgowska-Wysocka

„Diaspora” polskiego wolnomularstwa (1821—1908) – Wstęp – Ludwik Hass

„Diaspora” polskiego wolnomularstwa – pierwsze dziesięciolecie po kasacie (1821— 1831) – Ludwik Hass

“Diaspora” polskiego wolnomularstwa – na Wielkiej Emigracji (1831—1864) – Ludwik Hass

 “Diaspora” polskiego wolnomularstwa  – Ryt Szkocki – powojenna stabilizacja – Ludwik Hass

Tajne związki i rewolucja listopadowa – Wojciech Rudny
Związki elit politycznych powstania listopadowego z ruchem wolnomularskim – Małgorzata Karpińska (Ars Regia nr 15/16, 2006) (pdf)

W ujarzmionej stolicy : bez loży (1831-1905) – Ludwik Hass (Ars Regia nr 8/9, 1994)

XX wiek

Działalność wolnomularstwa polskiego w latach 1908-1915 : (w relacji pamiętnikarskiej M.Malinowskiego) – Ludwik Hass (pdf)

Wielki Wschód Polski 1910-1918 – Wojciech Giełżyński

Jak wolnomularze Polskę budowali – Wojciech Giełżyński

Masoneria polska a ruch spółdzielczy i niepodległościowy – Wojciech Giełżyński
Wolnomularstwo polskie i konstytucja marcowa 1921 r. : (losy pamiętnikarskiego nieporozumienia) – Ludwik Hass (pdf)

John Cowles, dostojnik wolnomularstwa amerykańskiego w Warszawie (1928) – (Ars Regia nr 2, 1993)

Dwa dokumenty międzywojennego wolnomularstwa polskiego : lata trzydzieste – Ludwik Hass (Ars Regia nr 11/12, 1997 r.) (pdf)

Druga wizyta John’a Henry’ego Cowlesa w Polsce i jej późniejsze perypetie, 1936-1947 : w świetle relacji i dokumentów – Ludwik Hass (Ars Regia nr 3, 1993) (pdf)

Rozwój organizacyjny wolnomularstwa w Polsce międzywojennej – Ludwik Hass (pdf)

Królewska sztuka w polskiej polityce – Adam Zyzman

W obłoku ezoterii i na ubitej ziemi – Karol Wojciechowski

Dekret Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z dnia 22 listopada 1938 – (Ars Regia nr 2, 1993)

Polska – Europa – Świat : przesłanki i wytyczne ustrojowe : dokument programowy warszawskich wolnomularzy czasu II wojny – Ludwik Hass (Ars Regia nr 4/5, 1993)
lipski_maly
Polska – Europa – Świat : przesłanki i wytyczne ustrojowe – oryginalny dokument (Ars Regia nr 4/5, 1993)

HISTORIA LOŻY KOPERNIK

Działania aparatu represji PRL wobec masonerii

Moda na masonerię. Prasa polska o wolnomularstwie w 1992 r. – Kamil Opalski (Ars Regia nr 4/5, 1993)

Obraz masonerii w prasie polskiej w latach 1993-1994 – Krzysztof Wakar (Ars Regia nr 11/12, 1997 r.) (pdf)

Masoneria polska XX wieku – o książce Ludwika Hassa rozmawiają Tadeusz Cegielski, Janusz Maciejewski, Janusz Tazbir i Elżbieta Wichrowska (Ars Regia nr 7, 1994)

XXI wiek

Refleksja o wolnomularstwie polskim widzianym z zewnątrz : przedwczoraj – wczoraj – dzień dzisiejszy – Ludwik Hass (Ars Regia nr 18, 2008/2009)

Nowe loże Wielkiego Wschodu Polski – (Ars Regia nr 19, 2010)