Czy Adam Mickiewicz był Wolnomularzem?

wolnomularstwo.pl, 26.11.2020

Na dziś przypada 165 rocznica śmierci Adama Mickiewicza. Z tej okazji warto zadać pytanie, czy był on wolnomularzem? Część badaczy historii wolnomularstwa ma co do tego wątpliwości, ale dowody wydają się dość jednocznanie świadczyć o przynależności wielkiego poety do bractwa.

Przywołajmy więc kilka cytatów, zarówno ze źródeł lżejszych, jak i z klasyków masonologii:

W Ustępie III części „Dziadów” w wersach 205 i 206 występuje fraza: Chrześcijaninem jestem i Polakiem / Witam cię Krzyża i Pogoni znakiem[4] (wersja pierwotna, w rękopisie Mickiewicza: Chrześcijaninem jestem i Polakiem / Witam cię Orła i Booza znakiem – drugi wers to powitanie masońskie, odnoszące się do loży Orła Białego i stopnia masońskiego, jakim jest Booz, tj. czeladnik; słowa te w dziele Mickiewicza wypowiada do Konrada drugi człowiek, nieznajomy z Petersburga, za którym kryje się Józef Oleszkiewicz, ur. w 1777 r. na Żmudzi malarz i członek związków masońskich, który w 1810 r. osiadł w Petersburgu)[5][6]

(źródło: Wikipedia)

Spotkanie z Józefem Oleszkiewiczem – Czcigodnym Mistrzem petersburskiej loży wywarło na Mickiewiczu ogromne wrażenie. Oleszkiewicz był malarzem, tłumaczył Mickiewiczowi kabałę – mistyczną filozofię judaizmu. To spotkanie zmieniło naszego przyszłego wieszcza z racjonalisty w mistyka. Oleszkiewicz został uwieczniony w III Części Dziadów jako Guślarz rozmawiający z duchami…

Ludwik Hass : „W kręgu wpływów loży, a następnie jej adeptem był na Litwie Adam Mickiewicz”. (Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku /Ossolineum 1982)

Ludwik Hass nie rozpisuje się na temat lożowej przynależności wieszcza. Więcej można wyczytać u innego autorytetu historii masonerii:

Stanisław Małachowski-Łempicki : „Echa poezji wolnomularskiej występują w twórczości Mickiewicza sprzed 1819 r. Być może, już przed tą datą został inicjowany. W swej karierze wolnomularskiej, trwającej co najmniej po 1824 r., nie wyszedł jednak poza stopień czeladnika. Później odnosił się do wolnomularstwa krytycznie” (Mickiewicz a wolnomularstwo, „Ruch Literacki” 7/1930 na str. 201 – 207.

Na koniec możemy przytoczyć jeszcze opinię o jednym z najbardziej znanych fragmentów twórczości Mickiewicza. Dla niektórych wczytanie się w ten tekst może być ostatecznym dowodem na to, że autor piszący te słowa był osoba inicjowaną:

IV część [Dziadów] jest niejako podróżą, próbą masońską Gustawa w pochodzie ku wewnętrznej doskonałości duchowej”. (Ruch Literacki”, 1937, nr 2, s. 28)

.

więcej: Józefa Wagnerówna: Na marginesie artykułu “Mickiewicz a wolnomularstwo”

Czy Ignacy Paderewski był wolnomularzem?

źródło: profil FB loży Atanor WWP, 11.11.2020

Polityk i pianista ogromnie zasłużony dla sprawy polskiej jest w wielu publikacjach przedstawiany jako wolnomularz. Szukając na stronach amerykańskich, francuskich, szwajcarskich zawsze jest enigmatyczne słowo “mason” i nic więcej. Jednak udało mi się odnaleźć dwie notatki. W “Kurierze Warszawskim” z 1934 roku jest dementi Paderewskiego, że do żadnej loży nie należał. Jednak to pismo było mało wiarygodne i raczej szukało sensacji. Druga informacja pochodzi z opracowania Leona Chajna z 2005 r.Opisuje on że po wojnie , w latach sześćdziesiątych gdy sprzedawano ruchomości z pałacyku Paderewskiego “Riond Bosson” w Morges w Szwajcarii, nabywca Szwajcar Filipinetti zaproponował ambasadzie polskiej sprzedaż odnalezionych insygniów wolnomularskich. Insygnia były ukryte w schowku mimo oficjalnej działalności Zakonu w Szwajcarii. Oczywiście nie stanowi to dowodu przynależności ale jest poszlaką.

Może ktoś ma jakieś wiarygodne źródła?

zobacz więcej na profilu FB loży Atanor WWP:

Czy Ignacy Paderewski był wolnomularzem?

Masoni z Grünbergu [Nieznana Zielona Góra]

źródło: dr Grzegorz Biszczanik, WZIELONEJ.PL, 2020-11-02

Owiane tajemnicą zgromadzenia, tajne stowarzyszenia i spotkania ludzi mających swoje ukryte zasady, do których nie każdy miał dostęp, wzbudzają grozę, ale i ogromne zainteresowanie. W Grünbergu także działało takie stowarzyszenie… Była nim loża masońska „Erwin dla Światła i Prawdy” z siedzibą przy placu Słowiańskim 9 (dawniej Neumarkt 12).

Pierwszy tajny warsztat masoński pojawił się w mieście w 1788 r. Jednak udokumentowana wzmianka pochodzi dopiero z 26.10.1846 r., kiedy to Wielka Loża „Pruska Pod Przyjaźnią zwana Royal York” wydała oficjalną zgodę (tzw. patent) na stworzenie w mieście regularnej loży o nazwie „Erwin dla Światła i Prawdy” (Erwin fur Licht und Recht).

Na pierwsze spotkanie loży wybrano gmach Resursy przy dzisiejszym pl. Słowiańskim 9. Zebranie miejscowych masonów odbyło się 14.12.1846 r., a pierwszym Mistrzem Katedry został…

przeczytaj więcej na stronie WZIELONEJ.PL:

100/10 lat Rady Najwyższej Polski

źródło: wolnomularstwo.pl, 05.11.2020

W dniu 5 listopada 2010 roku delegacja Rady Najwyższej 33 i Ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego Wielkiej Loży Włoch, pod młotkiem Wielkiego Suwerennego Komandora, Wielkiego Mistrza WLW, Br. Luigi Prunetiego, w sposób uroczysty ukonstytuowała dziewięcioosobową Radę Najwyższą Polski 33 i Ostatniego Stopnia RSDiU, co zostało potwierdzone stosownym Patentem.

Rada Najwyższa utworzona 5 listopada 2010 jest pierwszą w historii Polski związaną z wolnomularstwem liberalnym (romańskim), ale też jednocześnie – na równi z Radą Najwyższą powiązaną obecnie z WLNP – bezpośrednią spadkobierczynią Rady Najwyższej powołanej w Polsce w roku 1920 również przez Radę Najwyższą Wielkiej Loży Włoch (wówczas powiązanej z wolnomularstwem konserwatywnym).

A więc w tym roku wolnomularze Rytu Szkockiego świętują dwie bardzo ważne rocznice. Wspólna geneza stopni szkockich związanych z WLNP i WWP jest punktem wyjścia do możliwego zbliżenia między obu tymi nurtami wolnomularskimi w naszym kraju.

Prace lóż UGLE zostały zawieszone

źródło: Wielka Zjednoczona Loża Anglii

W związku z wprowadzeniem 31 października przez rząd Zjednoczonego Królewstwa nowych restrykcji zwiazanych z pandemią COVID-19, diuk Kentu – Wielki Mistrz Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii, wysłał do wszystkich lóż zawiadomienie, że ich prace zostają zawieszone od 5 listopada do czasu aż restrykcje zostaną uchylone. Ta sama decyzja została wydana odnośnie kapituł Królewskiego Sklepienia.