100/10 lat Rady Najwyższej Polski

100/10 lat Rady Najwyższej Polski

źródło: wolnomularstwo.pl, 05.11.2020

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

W dniu 5 listopada 2010 roku delegacja Rady Najwyższej 33 i Ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego Wielkiej Loży Włoch, pod młotkiem Wielkiego Suwerennego Komandora, Wielkiego Mistrza WLW, Br. Luigi Prunetiego, w sposób uroczysty ukonstytuowała dziewięcioosobową Radę Najwyższą Polski 33 i Ostatniego Stopnia RSDiU, co zostało potwierdzone stosownym Patentem.

Rada Najwyższa utworzona 5 listopada 2010 jest pierwszą w historii Polski związaną z wolnomularstwem liberalnym (romańskim), ale też jednocześnie – na równi z Radą Najwyższą powiązaną obecnie z WLNP – bezpośrednią spadkobierczynią Rady Najwyższej powołanej w Polsce w roku 1920 również przez Radę Najwyższą Wielkiej Loży Włoch (wówczas powiązanej z wolnomularstwem konserwatywnym).

A więc w tym roku wolnomularze Rytu Szkockiego świętują dwie bardzo ważne rocznice. Wspólna geneza stopni szkockich związanych z WLNP i WWP jest punktem wyjścia do możliwego zbliżenia między obu tymi nurtami wolnomularskimi w naszym kraju.

Dodaj komentarz