Wielki mistrz WWP na pracach Gwiazdy Morza

Wielki mistrz WWP na pracach Gwiazdy Morza

19 maja 2024, Gwiazda Morza, loża wolnomularska w Gdańsku

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

18 maja Loża Gwiazda Morza i Loża Kamień nad Łyną gościły oficjalną delegację Wielkiego Wschodu Polski. Obecny był Wielki Mistrz Stephane Lesieur oraz Czcigodna Mistrzyni jednej z lóż WWP.

Program prac był bardzo bogaty. Goście byli świadkami wyborów Czcigodnych Mistrzów obu warsztatów, kilku desek oraz niezwykle pięknej ceremonii podwyżki płac dwóch Uczniów, którzy stali się Czeladnikami. Jeden z Braci złożył także egzamin mistrzowski, który zdał celująco. Prace trwały długo, bo w związku z kończącym się rokiem masońskim przedstawiano również sprawozdanie moralne i finansowe loży. Mówca Loży podkreślił, że transparentność i rzetelność wydatków jest absolutną koniecznością w warsztacie. Przypomniał, że każdy członek Loży, od Mistrza do Ucznia zawsze może poprosić Skarbnika o wgląd do dokumentacji i natychmiast go otrzyma. Równie ważne są demokratyczne procedury wyborów władz – o czym napiszemy w kolejnym poście.

Przekazując oficjalne pozdrowienia, B:. Stephane podkreślił, że jego obecność na naszych pracach jest znacząca w kontekście budowy braterskich relacji oraz że będzie zachęcał Braci i Siostry swojego zakonu do odwiedzania lóż WWF. Jednocześnie zapewnił, że…

przeczytaj więcej:

Dodaj komentarz