Święta geometria

Święta geometria

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Święta geometria przypisuje symboliczne i święte znaczenie pewnym kształtom i proporcjom geometrycznym.
Wiąże się z przekonaniem, że Bóg jest geometrą Wszechświata. Geometria stosowana w projektowaniu i konstrukcji budowli religijnych, takich jak katedry, synagogi, meczety, pomniki religijne, ołtarze i namioty, czasami uważana była za świętą. Koncepcja ta odnosi się również do świętych przestrzeni, takich jak święte gaje, czy święte studnie, a także do tworzenia sztuki filozoficznej i religijnej – jak np. buddyjskie mandale.

Złoty podział – Brat Grzegorz

Numerozofia pitagorejska – Dawid Tułowicz

Pitagorejska ezoteryka racjonalna – Mariusz Agnosiewicz

Bractwo pitagorejskie – Mariusz Agnosiewicz

Wolnomularskie ogrody

Obraz loży, czyli wolnomularska imago mundi – Dawid Steinkeller

Świątynia wolnomularska – mikrokosmos i makrokosmos w jednym miejscu i czasie – Dawid Steinkeller

.