Wolnomularstwo i alchemia

wolnomularstwo.pl

.

Masoneria nie tylko buduje, ale i przekształca, udoskonala – “kamień” nieszlachetny i nieociosany w “kamień” szlachetny i ociosany. Stąd alchemia i symbolika alchemiczna, która przeniknęła do masonerii poprzez różokrzyżowców, którzy to odegrali istotną rolę w procesie kształtowania się spekulatywnej masonerii.

alchemia

Maksymy alchemiczne

Zapis video konferencji naukowej: “Ezoteryka i Alchemia – zapomniane filozofie?”

Kamień filozoficzny – Beata Lejman

ALCHEMISTS (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

.