Wolnomularstwo a kultura

wolnomularstwo.pl

Masoneria, w swojej istocie, czyli w najważniejszych ideach, które ją tworzą i które głosi wieloma językami swojej wielonarodowej struktury, jest głęboko zakorzeniona w wartościach różnych kultur. Idee i symbole masońskie znajdujemy w […], w starożytnych Chinach u Mistrza Zhuanga, w starożytnej Grecji u Pitagorasa i Platona, w starożytnym Rzymie u Lukrecjusza, w renesansowych akademiach i w filozofii współczesnej. Myśl masońska jest – wciąż rozwijanym – wytworem wielu stuleci i wielu narodów.

Andrzej Nowicki, O braterskim łańcuchu i przekazywaniu ognia

wolnomularstwo a kultura

O sztuce masońskiej

O braterskim łańcuchu i przekazywaniu ognia – Andrzej Nowicki

SZTUKA MASOŃSKA

WOLNOMULARSTWO A LITERATURA

LITERATURA MASOŃSKA

WOLNOMULARSTWO A POEZJA

WOLNOMULARSTWO A MUZYKA

WOLNOMULARSTWO A TEATR

WOLNOMULARSTWO I SZTUKI PLASTYCZNE

WOLNOMULARSTWO I ARCHITEKTURA

ZABYTKI MASOŃSKIE / MASONICA

WOLNOMULARSTWO I SZTUKA UŻYTKOWA

WOLNOMULARSKIE OGRODY

WOLNOMULARSTWO I SATYRA

Norwid w siedzibie Wielkiego Wschodu Francji – Andrzej Nowicki

*

Regalia

Brat Gösta Stenman, pierwszy marszand Helsinek : fińscy wolnomularze mecenasami sztuki – Piotr Cegielski (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

*

FREEMASONRY AND CULTURE (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)