Laickość

Laickość

Laickość (z fr. laïcité) to pojęcie ważne dla wolnomularzy nurtu liberalnego i adogmatycznego.
Często pojawia się wraz z hasłami Wolności, Równości i Braterstwa.
Laickość to zasada prawa do swobodnego wyznawania dowolnej religii, traktująca wszystkie wyznania jako równe.
Jednocześnie żadna religia nie ma w państwie specjalnego statusu i nie może stać ponad prawem.
W państwie laickim nie ocenia się wartości poszczególnych poglądów metafizycznych jego obywateli (neutralność światopoglądowa).

O laickości – Marcin Bogusławski
Wolnomularstwo nie przyjmuje żadnych dogmatów – wywiad z Philippem Foussier
Ofensywa masonerii w UE na rzecz laickości
“Wolnomularstwo musi być odważne” – wywiad z Christophem Habas
Czy masoni są wrogami religii? – oświadczenie Wielkiej Loży Francji

zobacz też:
WOLNOMULARSTWO A RELIGIA
IDEAŁY WOLNOMULARSKIE

*

FREEMASONRY AND SECULARISM (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)