Porozumienie organizacji wyższych stopni


źródło: 
wolnomularstwo.pl

29 sierpnia 2017, przy okazji dorocznych Międzynarodowych Spotkań Stopni Szkockich, odbywających się w Paryżu, Suwerenny Wielki Wielki Komandor Rady Najwyższej Polski podpisał w imieniu tej jurysdykcji Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego Traktat Przyjaźni ze swoim odpowiednikiem z Suwerennego Kolegium Rytu Szkockiego Belgii.

Porozumienie organizacji wyższych stopni
Tablica upamiętniająca braci zasłużonych dla rozwoju RSDiU w Belgii. Siedziba Suwerennego Kolegium Rytu Szkockiego Belgii, Bruksela.

Philippe FOUSSIER nowym Wielkim Mistrzem WWF


źródło: 
wolnomularstwo.pl

Na dorocznym Konwencie Wielkiego Wschodu Francji, odbywającym się w dniach 24-27 sierpnia w Marsylii, nowym Wielkim Mistrzem tej największej na świecie (ponad 50.000 członków i członkiń) obediencji liberalnej i adogmatycznej został wybrany Philippe Foussier.
Nowy Wielki Mistrz ma 52 lata (w wolnomularstwie od około 25 lat), to z zawodu dziennikarz. Jest również wykładowcą akademickim (studia dyplomatyczne) oraz działaczem świeckim (byłym przewodniczącym Comité Laïcité République).
Głosowało na niego 33 z 34 uprawnionych do głosowania delegatów.
Na stanowisku Wielkiego Mistrza zastępuje Christophe’a Habas, który – zgodnie z ordynacją wyborczą Wielkiego Wschodu Francji – mógł pełnić tę funkcję tylko przez rok, ponieważ był to jednocześnie już szósty jego rok w Radzie Zakonu (przez początkowych pięć lat pełnił inny urząd). Philippe Foussier znajduje się obecnie w takiej samej sytuacji i będzie mógł piastować funkcję Wielkiego Mistrza nie dłużej niż przez rok.

Debata o Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym


źródło: 
wolnomularstwo.pl

Dziś w Warszawie odbyły się zorganizowane przez Radę Najwyższą Polski spotkanie, dotyczące historii Rytu Dawnego i Uznanego w Polsce, a także debata dotycząca jego podstaw ideowych wyrażonych w Deklaracjach z Lozanny (1875) i Genewy (2005).
W spotkaniu wzięli udział członkowie Polskiej Jurysdykcji RSDiU związanej z Wielkim Wschodem Polski, członkinie struktur wyższych stopni związanych z Wielką Żeńską Lożą Francji, oraz Suwerenny Wielki Komandor Suwerennego Kolegium Rytu Szkockiego Belgii, brat Henri Miller 33′. Jest to adogmatyczna jurysdykcja Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego związana z Wielkim Wschodem Belgii.

Poniżej jeden z symboli RSDiU:

Debata o Rycie Szkockim