Wielki Wschód Francji upamiętnia zamordowanego nauczyciela

źródło: oficjalny profil FB WWF

W niedzielę, 17 października 2021, wolnomularze Wielkiego Wschodu Francji zebrali się by oddać hołd Samuelowi Paty – nauczycielowi brutalnie zamordowanemu przez islamistycznego terrorystę.

Oto przemówienie Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Francji wygłoszone tego dnia:

Moje najdroższe siostry, moi najdrożsi bracia,

Bliscy znajomi, obrońcy Republiki, którzy są dziś z nami.

Wielki Wschód Francji składa w tym smutnym dniu hołd Samuelowi Paty, nauczycielowi edukacji narodowej, niewinnej ofiarze islamistycznego terroryzmu, zabitemu przez ścięcie głowy, bo służył Republice. Stał się symbolem odwagi, oporu i walki z dogmatami i ideologiami, które chcą zniszczyć naszą Republikę.

Hołd dla pamięci Samuela Paty ‘ego, za wszystko, co mówi nam teraz jego imię, ale także za wszystko, kim był.

Za wszystko, co mówi jego imię, od śmierci i odrażającego zabójstwa dokonanego przez najbardziej przestępczą ciemnotę.

Za wszystko, czym był za życia, wypełniając swoją misję nauczycielską w dziedzinie edukacji dzieci, za rolę rozprzestrzeniającego światło, za sługę republikańskiego ideału wolności, równości, braterstwa, sprawiedliwości, emancypacji i świeckości.

Zapomnienie Samuela Paty ‘ego oznaczałoby naszą własną zniewagę wobec barbarzyństwa tej zbrodni.

Nasze milczenie poprzedziłoby nasze porzucenie.

Ten islamistyczny atak terrorystyczny uderzajacy w Republikę wpisuje się w długą litanię antyrepublikańskich aktów. Miał służyć złamaniu naszego narodu, coraz bardziej podzielone.

Czytaj więcej: https://bit.ly/3FXYpUB

Wielki Wschód Francji upamiętnia zamordowanego nauczyciela

Suknia i faruszek – wersja papierowa

źródło: Profil FB forum Sztuka Królewska w Polsce

Będzie papierowe wydanie ubiegłorocznego e-booka pod moją redakcją pt. “SUKNIA I FARTUSZEK. Z dziejów wolnomularstwa kobiecego w Polsce od XVIII do XXI w”. Wiele osób, kochających tradycyjne książki, prosiło o to Autorkę od dawna.

Książka jest już przed ostateczną korektą. Do druku pójdzie niebawem. Będzie się można zapisać na “książkę z autografem”. O tym wkrótce…

Światło w ciemności: Symbol(e) w Masonerii

źródło: Światło w ciemności, forum Sztuka Królewska w Polsce

Najnowszy odcinek jest jest odcinkiem o symbolice, a i tak to dopiero preludium do kolejnych podejść do tego tematu. A rozmówcą Daniela Soszki jest tym razem Szymon Dederko z Wielkiej Loży Kultur i Duchowości – z Loży Nr 16 Jan Henryk Dąbrowski na W∴ Warszawy.

By obejrzeć ten odcinek w YouTube, kliknij poniższą ilustrację:

Komunikat Narodowego Kolektywu Świeckości WWF

źródło: Pierre Quamiegne, forum Sztuka Królewska w Polsce

Wielki Wschód Francji na swojej oficjalnej stronie regularnie publikuje komunikaty Narodowego Kolektywu Świeckości (którego WWF jest członkiem wraz z sześcioma innymi Obediencjami masońskimi).

Pozwolę sobie przytoczyć treść komunikatu z dnia 16 września 2021 r.

Komunikat Narodowego Kolektywu Świeckości

Narzucenie w Afganistanie prawa szariatu w miejsce prawa cywilnego oznacza powrót teokracji opartej na negowaniu podstawowych wolności, przede wszystkim wolności sumienia.

U podstaw tego systemu leży istny seksualny apartheid polegający na zdegradowaniu i dehumanizacji kobiet. Towarzyszy temu skrajna przemoc wobec nich, w tym legalizacja gwałtów, także na nieletnich, w wyniku przymusowych małżeństw z bojownikami talibskimi.

U podstaw tego systemu leżą represje wobec artystów, dziennikarzy, intelektualistów w ogóle, menedżerów, urzędników wybranych w wyborach i sędziów poprzedniego systemu.

W obliczu tej sytuacji konieczne jest, aby Francja energicznie interweniowała w Radzie Bezpieczeństwa i w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, domagając się

– Rozszerzenie statusu uchodźcy w celu włączenia płci i orientacji seksualnej do różnych przyczyn prześladowania przez państwo, które umożliwiają dostęp do tego statusu określonego w Konwencji genewskiej 1.

– Formalne wezwanie skierowane do Afganistanu, sygnatariusza CEDAW (Konwencji w sprawie likwidacji dyskryminacji kobiet) i CRC (Konwencji o prawach dziecka), do przestrzegania warunków i zobowiązań zawartych w tych konwencjach.

– Utworzenie korytarzy humanitarnych i wysłanie obserwatorów na miejsce.

Francja będzie miała obowiązek dalszego wspierania tych działań, gdy obejmie prezydencję Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2022 r.

Sporządzono w Paryżu, dnia 16 września 2021 r.

1 . Konwencja genewska z 1951 roku dotycząca statusu uchodźców ma na celu ochronę każdego, kto ma uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych.

Sygnatariusze:

Augsburg/Niemcy – WWP przekazał światło Wielkiej Loży Libertas

źródło: wolnomularstwo.pl, 2 października 2021, zdjęcie: miejsce ceremonii w budynku lożowym Augusta w Augsburgu

W sobotę, 2 października, delegacja Wielkiego Wschodu Polski pod przewodnictwem Honorowego Wielkiego Mistrza Tadeusza Andrzejewskiego, dokonała w Augsburgu ceremonii Zapalenia Świateł i wręczenia Patentu, w wyniku czego ukonstytuowała się Międzynarodowa Mieszana Wielka Loża Masońska LIBERTAS.

Wielkim Mistrzem została Gerhild Böhnisch, wolnomularka z wieloletnim doświadczeniem.

W patencie nowo powstałej Wielkiej Loży czytamy:

“Doceniając jakość pracy masońskiej Braci i Sióstr ze zgromadzonych Lóż i ich wysiłki, aby nieść wysoko płomień liberalnej i adogmatycznej masonerii, potwierdzamy braterskie i siostrzane poparcie dla ustanowienia Międzynarodowej Mieszanej Masońskiej Wielkiej Loży LIBERTAS. Nasze Siostry i Bracia potwierdzają swoje pragnienie pielęgnowania i szerzenia wartości Wolności, Równości, Braterstwa i Absolutnej Wolności Sumienia, stając się jednym z głosów w chórze masonerii europejskiej i powszechnej.”

To historyczne wydarzenie jest tym bardziej wyjątkowe, że tym razem światło przychodzi ze Wschodu – z Polski, kraju, z którym historyczne relacje Niemiec bywały bardzo trudne.

Prowadzący spotkanie Tadeusz Andrzejewski – honorowy Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski jest synem więźniarki Auschwitz-Birkenau – znanej pisarki Krystyny Żywulskiej. Jej wydane w 1946 roku wspomnienie “Przeżyłam Oświęcim” to pierwsza książka ocalałej więźniarki Oświęcimia.