Konwent Wielkiego Wschodu Francji

Konwent Wielkiego Wschodu Francji

źródło: wolnomularstwo.pl, 31.10. 2021, na zdjęciu Georges Serignac, Wielki Mistrz WWF

Wielki Wschód Francji (Grand Orient de France) odbył swój konwent w Montpellier w dniach 28, 29 i 30 października. Dziś (31 października) odbyło się w Paryżu uroczyste zamknięcie prac konwentu.

Delegacji Wielkiego Wschodu Polski przewodniczył Wielki Mistrz, Krzysztof Lech. W swoim przemówieniu powiedział między innymi:

Najważniejszym dorocznym świętem Zakonów wolnomularskich są Konwenty będące podsumowaniem mijającego roku bądź lat, oraz przedłużających lub wybierających składy nowych Rad Zakonu. Jest to czas wskazywania na słabe i silne strony, określania zagrożeń oraz szans, a w końcu podejmowania decyzji o kontynuacji bądź zmianie wcześniej przyjętych planów.

Niezależnie od ich kształtów i kolorów które mogą czasami różnić się między sobą, mają one wspólny mianownik, tj. umiłowania wolności, równości, braterstwa, oraz szeregu wynikających z nich cnót. Jedności, tolerancji, prawości, itd. Gdyby nie te wartości to czy W.∙.W.∙.F.∙. mógłby posiadać niemal 1400 Lóż; bez wątpienia nie a gwarantem tego jest właśnie każda pojedyncza Loża pracująca nad doskonaleniem Sióstr i Braci.

Konwent tym samym jest nie tylko świętem Zakonu ale przede wszystkim każdej Loży,  a poziom jego podniosłości wynika z ilości i jakości odbytych w obediencji Prac, szkoleń, inicjacji, podwyżek, podniesień, Egregoru, wpływie na lokalną i coraz częściej globalną społeczność.

Informacje o przebiegu Konwentu:

Po przyjęciu rano sprawozdania z działalności Rady Zakonu przez 87% delegatów, 30 października wieczorem odbyły się wybory nowego Wielkiego Mistrza. Zgłoszono dwóch kandydatów: Georges Sérignac, wybrany z regionu Ile-de-France, to ustępujący Wielki Mistrz, któremu pozostały dwa lata w Radzie, oraz Ferri Briquet, wybrany z regionu Szampania-Ardeny-Alsacja-Lotaryngia i lóż w Niemczech.

W głosowaniu wzięło udział 37 członków Rady Zakonu. Georges Sérignac został wybrany 28 głosami, Ferri Briquet otrzymał 8 głosów, a jedna karta do głosowania była pusta.

Dodaj komentarz