Belgijskie liberalne obediencje masońskie a wojna w Ukrainie.

źródło: wolnomularstwo.pl, 27.02.2022

Oświadczenie:

Belgijskie Liberalne Obediencje Masońskie z przerażeniem przyjęły wiadomość o “operacji wojskowej”, która ma obecnie miejsce na kontynencie europejskim. Ta zbrojna interwencja obcego mocarstwa przeciwko suwerennemu narodowi jest tym bardziej niepokojąca, że przeprowadza ją mocarstwo wojskowe, które w ledwie zawoalowanych słowach grozi użyciem broni jądrowej, jeśli jakikolwiek kraj trzeci odważy się interweniować. Rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych.
Belgijskie Liberalne Obediencje Masońskie zauważają, że głęboko naruszone zostały ich podstawowe wartości: zawsze chronić, pomimo wszelkich zagrożeń i ograniczeń, podstawowe dążenia człowieka do wolności, równości i braterstwa.
Ponadto, belgijskie Liberalne Obediencje Masońskie są szczególnie zaniepokojone konsekwencjami humanitarnymi tej inwazji. Ten konflikt zbrojny przyniesie nie tylko ofiary i wszelkiego rodzaju zniszczenia, ale także wielu ludzi już teraz ucieka z terenów objętych konfliktem. Ci uchodźcy, którzy będą szukać schronienia w sąsiednich lub bardziej odległych krajach, ryzykują, że pogrążą się w chaosie, niepewności i bezbronności.
Wreszcie, belgijskie liberalne obediencje masońskie nie mogą pozostać głuche na pytania stawiane w krajach demokratycznych znajdujących się w pobliżu konfliktu: kto, co, gdzie dalej? W tych niespokojnych czasach należy przypomnieć słowa filozofa Georges’a Santanaya: “Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie”.
Belgijskie Liberalne Obediencje Masońskie wzywają wszystkich, którzy mają taką możliwość, do jak najszybszej interwencji, aby ulżyć cierpieniom ofiar, zakończyć ten konflikt, zaprowadzić sprawiedliwy, zrównoważony i trwały pokój oraz pozwolić obywatelom i obywatelkom Ukrainy w sposób wolny i suwerenny decydować o swojej przyszłości.


Wielcy Mistrzowie / Przewodniczący:


Alain Cornet, Grand Orient de Belgique,
Alix Bruwier, Fédération belge du Droit Humain,
Léon Gengoux, Grande Loge de Belgique,
Raymonda Verdyck, Grande Loge Féminine de Belgique,
Marc Bontemps, Lithos Confédération de Loges.

__________

Wersja anglojęzyczna:

Statement:

The Belgian Liberal Masonic Obediences and the war in Ukraine.
The Belgian Liberal Masonic Obediences have been appalled to learn of the “military operation” that is currently taking place on the European continent. This armed intervention by a foreign power against a sovereign nation is all the more worrying as it is carried out by a military power which, in barely veiled terms, threatens to use nuclear weapons if any third country dares to intervene. This Russian invasion of Ukraine is a violation of the United Nations’ Charter.
The Belgian Liberal Masonic Obediences note that their essential values are deeply violated: to always safeguard, in spite of all the threats and constraints, the fundamental aspirations of men to freedom, equality and fraternity.
Moreover, the Belgian Liberal Masonic Obediences are particularly worried about the humanitarian consequences of this invasion. Not only will this military conflict generate its share of victims and destruction of all kinds, but many people are already fleeing the conflict zones. These refugees, who will seek refuge in neighbouring or more distant countries, risk to be plunged into disarray, precariousness and vulnerability.
Finally, the Belgian Liberal Masonic Obediences cannot remain deaf to the questions raised in the democratic countries close to the conflict: who, what, where next? In these troubled times, it is appropriate to recall the words of the philosopher Georges Santanaya: “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it”.
The Belgian Liberal Masonic Obediences call on all those in a position to do so to intervene as quickly as possible to relieve the suffering of the victims, to put an end to this conflict, to establish a just, balanced and lasting peace and to allow the Ukrainian citizens to freely and sovereignly decide about their future.


The Grandmasters / Président


Alain Cornet, Grand Orient de Belgique,
Alix Bruwier, Fédération belge du Droit Humain,
Léon Gengoux, Grande Loge de Belgique,
Raymonda Verdyck, Grande Loge Féminine de Belgique,
Marc Bontemps, Lithos Confédération de Loges.

Oświadczenie WWP w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę

źródło: https://wielkiwschod.pl/wolnomularstwo/oswiadczenie-wwp-w-sprawie-ukrainy/

W obliczu dramatycznych wydarzeń na Ukrainie, gdzie wobec brutalnej agresji wojskowej zagrożona jest Wolność oraz podstawowe Prawa Człowieka, Wielki Wschód Polski solidaryzuje się z narodem ukraińskim. Łączymy się z naszymi Siostrami i Braćmi, których życie jest teraz zagrożone.

Odwołując się do podstawowej doktryny moralnej wolnomularstwa, jaką jest stosowanie solidarności, Wielki Wschód Polski aktywnie włącza się we wsparcie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Naszym Siostrom i Braciom z Ukrainy, ich bliskim i znajomym chcemy nieść, w ramach naszych możliwości, pomoc i wsparcie. Wesprzemy więc osoby przyjeżdżające do Polski i zorganizujemy pomoc, niezbędną opiekę i zaopatrzenie.

Collectio Latomorum Bibliothecae – film o zbiorach masońskich w Poznaniu

źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 16 lutego 2022

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu prezentuje “Collectio Latomorum Bibliothecae Universitatis Posnaniensis. Najcenniejsze druki, regalia i naczynia masońskie”.
Wystawa: 16 listopada 2021 – 10 stycznia 2022 r., 18 lutego – 31 marca 2022 r.

Obecna wystawa została poszerzona o nowe obszary tematyczne, uzupełnione o te, które były już prezentowane na wystawie zorganizowanej przez Andrzeja Karpowicza, inicjatora utworzenia działu masońskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w 1996 roku oraz na wystawie przygotowanej przez Iulianę Grażyńską w 2014 roku.
Masoneria, jako elitarny ruch społeczno-etyczny, wydała pokaźny dorobek literacki, w szczególności prace z zakresu filozofii, myśli społecznej, sztuki i historii masonerii.
Poznańska kolekcja obejmuje około 80 000 woluminów masońskich pochodzących z wielu lóż masońskich w Europie, przejętych i skonfiskowanych przez nazistów w latach 1933-1935 i zgromadzonych w tzw. Fach-Bibliothek Reichsführera SS Heinricha Himmlera.

Autorka wystawy : Iuliana Grażyńska – Pracownia Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Grafika planszowa: Joanna Błoch

Masonika w Muzeum w Tarnowskich Górach

źródło: strona Muzeum w Tarnowskich Górach


Masonika w Muzeum w Tarnowskich Górach – publikacja autorstwa Rafała Ludwikowskiego już dostępna. 24 lutego planowana jest promocja książki.

Katalog przedstawia kolekcję stu obiektów związanych z lożami masońskimi i paramasońskimi zgromadzoną w Muzeum w Tarnowskich Górach. Wśród nich znajdują się m.in. szklanice, puchary, odznaki, medale, elementy ubioru. Zbiór ten zapoczątkował w latach 60. XX w. długoletni dyrektor placówki Janusz Modrzyński (1925–2018). Większa część kolekcji, uchodzącej za największą w górnośląskich muzeach, znajduje się na wystawie stałej „Z dziejów Tarnowskich Gór”. Publikacja zawiera także krótkie wprowadzenie do dziejów wolnomularstwa i jego rozwoju na pruskim Górnym Śląsku, opis dwóch organizacji paramasońskich reprezentowanych przez obiekty znajdujące się w kolekcji – Stowarzyszenie Humanitarne „Schlaraffia” oraz Royal Antediluvian Order of Buffaloes (RAOB), a także historię powstałej w 1813 r. tarnogórskiej loży św. Jana „Srebrna Skała” („Silberfels”) oraz związanej z nią założonej w 1892 r. loży św. Andrzeja „Tarnomontana”. Mimo, że „Silberfels” nie była najstarszą w regionie, często uchodziła za lożę matkę dla innych górnośląskich organizacji masońskich. Odzwierciedlało to ówczesną pozycję miasta – jednego z najstarszych ośrodków rewolucji przemysłowej w kontynentalnej Europie. W związku z późniejszym malejącym znaczeniem Tarnowskich Gór, w 1903 r. obie loże przeniosły się do szybko rozwijającego się Bytomia. Zostały rozwiązane w połowie lat 30. XX w., po zdobyciu władzy w Niemczech przez nazistów traktujących wolnomularzy jako ideologicznych wrogów.

Publikację można nabyć w siedzibie Muzeum w Tarnowskich Górach za 25 zł.

24 lutego br. o godz. 18:00 za pośrednictwem aplikacji Zoom odbędzie się spotkanie z autorem promujące książkę. Szczegóły: http://muzeumtg.pl/event/masonika-w-muzeum-w-tarnowskich-gorach-promocja-ksiazki-rafala-ludwikowskiego/

więcej na stronie Muzeum w Tarnowskich Górach:

Kandydaci we francuskich wyborach prezydenckich odpowiadają Wielkiemu Wschodowi Francji

źródło: VALEURS, 13 stycznia 2022

Kandydaci we francuskich wyborach prezydenckich – Roussel, Pécresse, Hidalgo… są przepytywani przez wolnomularzy z Grand Orient de France
Według Canard enchaîné ze środy 12 stycznia 2022, największa francuska obediencja zaczęła zapraszać niektórych kandydatów na spotkania majace na celu wymianę myśli.

Według tygodnika Fabien Roussel był pierwszym, który udał się do siedziby organizacji, we wtorek, 11 stycznia. Do marca co najmniej dwóch innych kandydatów na prezydenta powinno pójść za jego przykładem. Najpierw kandydatka LR Valérie Pécresse, potem Anne Hidalgo. Wciąż jednak pojawiają się wątpliwości, czy ta ostatnia pozostanie w kampanii z powodu słabych sondaży. “W tym czasie nie będzie już brała udziału w wyścigu. Będziemy mieli wolny wieczór”, powiedział Le Canard enchaîné jeden z członków WWF.
Dwoje kandydatów nie otrzyma jednak zaproszenia. Rzeczywiście, w październiku 2021 roku Wielki Mistrz Georges Sérignac powiedział Le Monde: “Podczas kampanii zaproponujemy kandydatom wymianę myśli z nami. Z wyłączeniem osób ze skrajnej prawicy”, odnosząc się wyraźnie do Marine Le Pen i Érica Zemmoura.

przeczytaj więcej na stronie VALEURS: