Wolnomularze polscy

wolnomularstwo.pl

Nazwa „wolny mularz” (free mason) zawiera dwa istotne elementy. Jeden eksponuje szacunek dla pracy, która wytwarza coś trwałego, pięknego i pożytecznego, nadając życiu ludzkiemu godność i sens. Drugi element, eksponujący wolność, kierowany jest swoim ostrzem przeciwko ustrojom społecznym opartym na niewolnictwie, na pracy przymusowej, narzuconej przemocą, obcej wewnętrznym potrzebom człowieka zmuszanego do jej wykonywania. Ujmując rzecz szerzej, wolność – zawarta w nazwie i stojąca na czele haseł wolnomularskich – oznacza walkę o prawa człowieka, walkę o demokrację, walkę przeciwko systemom totalitarnym.

Andrzej Nowicki, Czy istnieje filozofia masonerii?

Kim są wolnomularze polscy? Jakie mają cele, czym się zajmują Masoni w Polsce, co robią w swoich lożach?
Jaki mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość a ile już osiągnęli?

wolnomularze polscy

O znanych i wybitnych polskich masonach

POLSCY WOLNOMULARZE HISTORYCZNI

POLSCY WOLNOMULARZE WSPÓŁCZEŚNI

*

Wolnomularze polscy – Tadeusz Miciński

Wolnomularze

wolnomularstwo.pl

wolnomularze
Wolnomularze, albo inaczej masoni, albo dzieci wdowy, noachidzi, bracia w fartuszkach, synowie światła itd.
Mason to członek jednej z lóż masońskich, w której wraz z innymi braćmi buduje braterską wspólnotę, pracując jednocześnie nad sobą samym, pogłębiając metafizycznie swoje życie, poprzez nadanie mu sensu etycznego zgodnego z wymogami rozumu.

Mason to człowiek ceniący dyskrecję, a słowo honoru ma dla niego równą moc, co umowa cywilnoprawna. Jest to człowiek pomocny, gotowy wspomóc w potrzebie, choć się wyróżnia, nie jest pyszałkowaty. Filantropia dla masona nie może mieć wymiaru samoreklamy.
Wolnomularze spekulatywni kontynuują po swych operatywnych poprzednikach dzieło wspaniałych budowli, przy czym o ile operatywni masoni budowali katedry, spekulatywni (albo nowożytni) – budują świątynię ludzkości – po pierwsze, znosząc lub łagodząc podziały międzyludzkie, czyli to, co świątynię ludzkości profanuje i rozsadza, po drugie zaś, cementując jej doskonałość kultem rozumnej etyki oraz stałej pracy nad sobą.

Głównymi wrogami masona są: ignorancja, fanatyzm, próżność i próżnowanie, lenistwo, kłótliwość, nierzetelność oraz niesłowność. Prawidłowo rozwijające się bractwo wolnomularskie nie toleruje tych przywar w swoim gronie i wyrodnych braci, którzy zbyt ciężko lub permanentnie przekraczają te normy – usuwa ze swoich szeregów. W masonerii nie istnieje spowiedź z masońskich grzechów, więc każdy brat bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny tak w życiu zakonnym, jak i profańskim.

Każdy mason regularnie spotyka się z braćmi na pracach lożowych na których w ceremonialnej formie ciosa swój kamień, doskonaląc siebie i braci. W trakcie prac lożowych masoni występują w eleganckich strojach, które są uzupełnione specjalnym ubiorem masońskim w skład którego wchodzi przynajmniej fartuch (symbol pracy) oraz białe rękawice (symbol niewinności i czystych intencji). Bywa, że strój masoński jest dużo bogatszy, zwłaszcza w odniesieniu do masonów z dużym stażem i dostojników lożowych. Zob. więcej w kategorii <regalia> .

Brat Adam Michałowski, ok. 1890, Stambuł
Brat Adam Michałowski, ok. 1890, Stambuł

WOLNOMULARZE POLSCY

WOLNOMULARZE ZAGRANICZNI

CODZIENNE SPRAWY WOLNOMULARZY

Bracia w fartuszkach – Marek Rezler

Formacja wolnomularska – Christian Guigue

Co to znaczy być wolnomularzem? – Loża Galileusz

Masoni też ludzie, nie ma się czego bać – Adam Szostkiewicz

Znani i wybitni masoni – lista

*

WHO ARE FREEMASONS? (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)