Polscy badacze wolnomularstwa

Badania poświęcone wolnomularstwu mają w naszym kraju długą tradycję.
Poniżej będziemy przedstawiać – z czasem coraz pełniejszą – listę uczonych zajmujących się poważnie zjawiskiem Sztuki Królewskiej.

TADEUSZ CEGIELSKI

LEON CHAJN

WOJCIECH GIEŁŻYŃSKI

LUDWIK HASS

ANDRZEJ NOWICKI

JÓZEF PELCZAR

KAROL SERINI
Karol Serini (1875-1931) – Kamil Opalski (Ars Regia nr 1, 1992)

MACIEJ B. STĘPIEŃ

KAROL WOJCIECHOWSKI

NORBERT WÓJTOWICZ

STANISŁAW ZAŁĘSKI
Między Katonem a Horacym : antymasońskie pisma księdza Załęskiego – Adam Podlewski (Ars Regia nr 18, 2008/2009)

(Na zdjęciu nieoficjalne spotkanie instytutu Sztuka Królewska w Polsce)