14-ty Wolnomularski Salon Książki

parisTo był pracowity weekend dla Braci i Sióstr z Paryża. Wczoraj miała miejsce, zorganizowana siłami Wielkiego Wschodu Francji i Federacji Francuskiej Le Droit Humain, konferencja pt. Praca postępem ludzkości. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Christophe Habas (Wielki Mistrz WWF) oraz Alain Michon (Prezydent Federacji Francuskiej Le Droit Humain).

Natomiast dzisiaj dobiega końca XIV Wolnomularski Salon Książki w Paryżu. Z niecierpliwością czekamy na relację z obu wydarzeń, żeby móc się nią podzielić 🙂

Kliknij w obrazek po prawej, aby przejść do francuskojęzycznej strony wydarzenia.

XX Konwent Wielkiego Wschodu Polski

źródło: wolnomularstwo.pl

19 listopada odbył się XX Konwent Wielkiego Wschodu Polski. Wielkim Mistrzem został ponownie brat Filip. Funkcję zastępcy Wielkiego Mistrza ds. wewnętrznych obejmie siostra Aleksandra, a zastępcy ds. zewnętrznych brat Isabelo. W kolejnym roku wolnomularskim Zakon będzie koncentrował się na umacnianiu braterstwa w obrębie obediencji oraz z braćmi i siostrami z innych Zakonów, oraz na wewnętrznej transparentności. Wielki Mistrz podkreślił w liście do członków WWP rolę rozmowy, spotkania i wspierania się w drodze do doskonałości.
Światowe i krajowe wydarzenia w świecie profańskim i wolnomularskim skutkują poczuciem zagrożenia i niepewności. Coraz częściej w wątpliwość poddawane są idee praw człowieka, wolności sumienia. Słabnąć zdają się hasła wolność, równość, braterstwo. Tym większa jest rola nas, wolnomularzy w pielęgnowaniu i propagowaniu tych wartości. Wkraczamy w rok 300-lecia wolnomularstwa spekulatywnego i 20-lecia Wielkiego Wschodu Polski – chcemy, żeby ten jubileuszowy rok był czasem wytężonej pracy w atmosferze braterstwa i wzajemnego zrozumienia.
W uroczystym zamknięciu Konwentu wzięli udział znakomici goście – oficjalna delegacja Wielkiej Żeńskiej Loży Francji z Czcigodnymi Mistrzyniami lóż Prometea i Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy, oraz delegacja Wielkiej Loży Kultur i Duchowości na czele z Prowincjałem-Radcą Zakonu, B:.Henrykiem.

Świątynia Opatrzności Bożej a wolnomularstwo

źródło: wolnomularstwo.pl

W przeddzień Święta Niepodległości i oficjalnego otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej przypominamy fragment artykułu pana A.S. o wolnomularskich źródłach idei jej budowy:

“W Deklaracji z 1791 roku wszystkie ówczesne stany zobowiązały się do budowy — z pomocą Najwyższego Rządcy — kościoła poświęconego Najwyższej Opatrzności. To nie przypadek, że zamiast Boga mówi się w tej części Deklaracji o Najwyższym Rządcy, a miejsce Opatrzności Bożej zajmuje Najwyższa Opatrzność. Określenia te wskazują bowiem na masoński rodowód twórców idei budowy tej świątyni, a zarazem autorów Deklaracji i samej Konstytucji 3 maja. Do wolnomularzy należeli: król Stanisław August Poniatowski, marszałek wielki litewski Ignacy Potocki, marszałek Sejmu Czteroletniego Stanisław Małachowski, marszałek Konfederacji Litewskiej Kazimierz Nestor Sapieha, a nawet sam prymas Michał Poniatowski. Ówcześni wolnomularze głosili, że każdy ma prawo do własnych poglądów i że najważniejsze to być — niezależnie od wyznania — dobrym, szczerym, skromnym, honorowym człowiekiem. Żeby nie urazić niczyich uczuć i przekonań religijnych, w swoich dokumentach słowo Bóg zastępowali pojęciem Wielkiego lub Najwyższego Budowniczego, a także Najwyższej Opatrzności. Jej wolnomularskim symbolem jest Świetlista Delta — równoramienny trójkąt z okiem w środku.”

więcej na stronie http://www.eioba.pl/a/4i0f/masonskie-korzenie-swiatyni-opatrznosci-bozej

“Polityczność wolnomularstwa” 8 listopada w Kielcach

źródło:  https://www.facebook.com/LDHPolska

8 listopada 2016 r. (wtorek), o godz. 12.00 odbędzie się seminarium Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, w sali nr 1/18 Centrum Nauki i Biznesu UJK w Kielcach. Prezentację na temat „Polityczność wolnomularstwa” wygłosi dr Witold Sokała.

“(…) przykładem sytuacji, gdy masoni zajmują publicznie stanowisko w sprawach politycznych, jest niedawny apel do kierowników polityki europejskiej dotyczący kryzysu imigracyjnego, sygnowany przez władze licznych organizacji (…) Jego obrońcy podkreślają, że ma on charakter przede wszystkim deklaracji humanitarnej i etycznej. Sceptycy i przeciwnicy (zazwyczaj nie negując szlachetnej intencji) wskazują natomiast, że apel wykracza poza taką konwencję: mianowicie zawiera zbyt daleko idące oceny i postulaty, wpisujące się w bieżącą taktykę pewnych środowisk politycznych, głównie lewicowych (bynajmniej nie reprezentatywnych dla wolnomularstwa), a przy tym ujawnia pewne braki w merytorycznej kompetencji autorów i ich skłonność do ulegania stereotypom medialnej propagandy. Można przypuszczać, że władze i członkowie tych organizacji masońskich, które nie zdecydowały się przystąpić do apelu (między innymi dotyczy to WLNP i Le Droit Humain) – obserwując reakcje i dyskusje m.in. na wolnomularskich forach internetowych – oddychają z ulgą. Niezależnie od racji i motywacji, przykład ten ilustruje jednak dobrze pewne ryzyka, związane z politycznym zaangażowaniem wolnomularstwa.(…)”
Zachęcamy do zapoznania się z tekstem “Wolnomularstwo i polityka“, opublikowanym ongiś przez naszego Brata Witolda.

Powstała kolejna loża niezrzeszona

źródło: wolnomularstwo.pl

31 października grupa niezależnych (nie należących do żadnej obediencji) entuzjastów Sztuki Królewskiej powołała w Warszawie lożę “Gwiazda Morza na Wschodzie Gdańska”.
Członkami założycielami są byli członkowie jednej z warszawskich lóż Wielkiego Wschodu Polski.
Tym samym grupa ta dołączyła do grona “lóż niezależnych” starających się pracować w duchu masońskim, które jednak nie utrzymują oficjalnych więzi z krajowymi i międzynarodowymi strukturami zorganizowanego wolnomularstwa.
Życzymy członkom Gwiazdy Morza na Wschodzie Gdańska wytrwałości w pracy na rzecz ideałów, do których przywiązanie deklarują, oraz tego, by w przyszłości udało im się zorganizować spotkania także poza Stolicą.

Strona internetowa Wielkiego Wschodu Polski

źródło: wolnomularstwo.pl

Wielki Wschód Polski ma od dziś oficjalną stronę internetową. Jej adres to http://www.wielkiwschod.pl/.
Gdy wejdziemy na stronę główną, mamy możliwość przejścia do następujących działów:
Misja i cele – tu opisane są regulaminowe i filozoficzne cele Zakonu;
Historia – przedstawia dzieje wolnomularstwa na dziejach polskich od wieku XVII do naszych czasów;
Struktura WWP – to uporządkowana lista lóż i trójkątów WWP, oraz powiązanych z nim warsztatów stopni wyższych;
Działalność WWP – opisuje pokrótce, czym zajmuje się stowarzyszenie na co dzień, prezentuje listę zagranicznych obediencji, z którymi ściśle współpracuje, a także przedstawia listę wystaw dotyczących polskiego wolnomularstwa, do których powstania Wielki Wschód walnie się przyczynił;
Zasady przyjmowania – przedstawia procedurę dotyczącą aplikacji kandydatów do WWP;
O masonerii – to prezentacja podstawowych zasad wolnomularskich wzbogacona ilustracjami znanego artysty, który stworzył cykl grafik ukazujący artystyczną wizję masonerii;
Nowa Atena – biuletyn – tu umieszczane są gotowe do ściągnęcia pliki pdf z biuletynem przedstawiającym aktualności z życia WWP. Póki co dostępny jest numer 1 z lutego 2016;
W świecie wirtualnym – to zestaw linków do związanych bezpośrednio i pośrednio z WWP polskich stron internetowych i profili na Facebooku;
Kontakt – prezentuje adresu e-mailowe do sekretariatu WWP, dla kandydatów, oraz do poszczególnych lóż Zakonu.

Gratulujemy i życzymy wielu odsłon!

Obchody 70-lecia Wielkiej Żeńskiej Loży Francji

źródło: wolnomularstwo.pl

22 października 2016 r. odbyły się uroczyste połączone prace lóż Gaja Aeterna i Prometea z okazji 70-lecia istnienia obediencji, do której należą obie loże żeńskie działające w Polsce, tj. Wielkiej Żeńskiej Loży Francji. 21.10.1945 podczas Walnego Zgromadzenia Założycielskiego zadecydowano o powstaniu „Union Feminine Masonique de France”. Początkowo obediencja liczyła 91 członkiń, dziś jest ich ponad 14.000. Pracują w 420 lożach na całym świecie. Zmiana nazwy na Wielką Żeńską Lożę Francji miała miejsce w roku 1952. Od 1957 r. obediencja prowadzi prace w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym, od tego też roku siostry pracują w charakterystycznych, rytualnych sukniach i noszą medale lożowe.
Obecnie Wielka Żeńska Loża Francji jest największą kobiecą organizacją masońską w Europie a prawdopodobnie i na świecie. Z niej wywodzą się niezależne dziś obediencje żeńskie działające w Belgii, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii i Wenezueli.
W czasie uroczystości obecni byli przedstawiciele wszystkich obediencji nurtu romańskiego w Polsce – Wielki Wschód Polski reprezentowany był przez Zastępcę Wielkiego Mistrza Zakonu i siostry i braci loży Atanor, Wielka Loża Kultur i Duchowości reprezentowana była przez Czcigodnego Mistrza loży Jan Henryk Dąbrowski oraz innych braci, zaś le Droit Humain reprezentowali bracia z loży Pierre et Marie Curie.
Siostry lóż żeńskich otrzymały liczne serdecznie gratulacje i życzenia kolejnych 70-ciu lat w podobnym stylu i jakości.

Redakcja portalu wolnomularstwo.pl przyłącza się do tych życzeń!

Wywiad z Christine Savagnac – Wielką Mistrzynią GLCS

źródło: wolnomularstwo.pl

My, wolnomularze i wolnomularki, musimy zachować nadzieję!

Z Wielce Czcigodną Siostrą Christine Savagnac, która została wybrana na Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Kultur i Duchowości (GLCS) w połowie października bieżącego roku, rozmawia Brat Dawid Steinkeller

Wielce Czcigodna Siostro, zostałaś wybrana na ostatnim Konwencie Wielkiej Loży Kultur i Duchowości (GLCS) na Wielkiego Mistrza tej Obediencji wolnomularskiej. Jak się czujesz w obliczu tego wyzwania?

Poczułam się bardzo zaszczycona tym, że Wielki Komitet mnie o to poprosił, Rada Zakonu poddała pod głosowanie moją kandydaturę na Konwencie, a ten przyjął ją zdecydowaną większością głosów. To bardzo duża odpowiedzialność, tym bardziej, że chcę kontynuować zapoczątkowaną przez naszych założycieli pracę zmierzającą do tego, aby GLCS była obediencją na miarę XXI wieku.

Wydaje mi się, że jesteś pierwszą kobietą Wielkim Mistrzem na czele francuskiej Obediencji mieszanej i tradycyjnej. Jak odbierasz ten nadal bardzo męski świat?

Bardzo Drogi Bracie, choć prawdą jest, że jestem pierwszą kobietą na czele Obediencji mieszanej, teistycznej i filozoficznej, nie należy zapomnieć, że zakonem „Le Droit Humain” kierowało wiele bardzo znakomitych Sióstr Wielkich Mistrzów.
W GLCS nie mam do czynienia z „męskim światem”, w naszym zakonie wzbogacamy się bowiem nawzajem tym co nas różni, tak jak uczy nas tego Bruk Mozaikowy.

Jaki jest Twój plan działań? Twoja wizja dla GLCS na czas twojego mandatu jako Wielkiego Mistrza?

Chcę kontynuować pracę zapoczątkowaną przez założycieli GLCS, polegającą na wspieraniu pracy nad samodoskonaleniem się poszczególnych Sióstr i Braci oraz całej Obediencji. Według mojej wizji każdy członek i każda członkini naszego Zakonu powinna móc pracować w naszych Warsztatach tak, aby mogli swobodnie rozwijać swoje osobowości, zdolności i swoją wiedzę oraz, aby mogli dzielić się swoim doświadczeniem. Pragnę dążyć do tego, aby wszyscy mogli znaleźć w GLCS miejsce dla siebie, zgodnie z posiadanym stopniem i zajmowanym urzędem.
Ważnym elementem mojej pracy będzie dalsze pielęgnowanie wzorowych relacji, jakie nawiązał mój poprzednik z pozostałymi francuskimi Obediencjami wolnomularskimi. Chcemy współpracować z nimi w poszukiwaniu rozwiązań dla wyzwań społecznych, które stawia przed nami świat zaaferowany różnymi problemami i troskami.
Myślę, że przekazywane przez wolnomularstwo wartości duchowe, nad którymi pracujemy w naszych Warsztatach, muszą, bardziej niż kiedykolwiek, promieniować na zewnątrz naszych Świątyń i wspierać rozprzestrzenianie się idei humanistycznych i powszechnego pokoju.

Jeśli dobrze pamiętam, byłaś dwa razy w Polsce. Jak oceniasz polskie wolnomularstwo? Czy zechciałabyś podzielić się jakimś przemyśleniem na temat Lóż, których prace miałaś okazję zaobserwować w Polsce?

Przyjechałam do Polski na samym początku, jeszcze przed utworzeniem Szanownej Loży „Ul” na Wschodzie Torunia, a następnie uczestniczyłam w ceremoniach zapalenia Świateł każdej kolejnej Loży, w instalacjach Czcigodnych Mistrzów oraz w odnowieniu przez nich ślubowania. Loże polskiej Prowincji GLCS w pełni podzielają braterskie i duchowe podejście do wolnomularstwa charakterystyczne dla naszego Zakonu.

Polska Prowincja liczy trzy Loże i jeden Trójkąt. Jest ona zatem relatywnie małą Obediencją wolnomularską. Czy mogłabyś naszym Czytelnikom i Czytelniczkom wyjaśnić jaka jest specyfika GLCS w krajobrazie wolnomularskim? Nie jest ona chyba po prostu kolejną Obediencją wolnomularską…

Jak dobrze wiesz, Drogi Bracie, każda Obediencja ma jakąś swoją specyfikę. GLCS nie spowodowała znaczącego podziału w Wolnomularstwie we Francji, ani na świecie. Wniosła natomiast jednocześnie elementy koedukacyjności oraz wiary w Siłę Wyższą. W naszej Obediencji pracujemy wolnomularsko przy zachowaniu wiary w Wielkiego Architekta Wszechświata.

Czy wolnomularstwo ma coś do zaproponowania współczesnemu światu, światu, o którym powiedziałaś w swojej mowie na bankiecie po Konwencie, że jest pogrążony w kryzysie ekonomicznym, społecznym i duchowym?

Nasza Obediencja pragnie wnieść nieco Światła, pokoju i harmonii do świata, który poszukuje sensu i wartości; świata, któremu obca jest siła tkwiąca w miłości braterskiej i miłości bliźniego, a do której dochodzimy dzięki zrozumieniu drugiego człowieka. Niektórzy uznają tę wizję za utopijną, to ich zdanie, my natomiast pracujmy nad tym, aby ten świat stawał się lepszy.

W Polsce przechodzimy obecnie przez czas społecznego kryzysu. Czy chciałabyś coś przekazać polskim Braciom i Siostrom?

Wiele krajów musi aktualnie zmierzyć się z kryzysem, naszym obowiązkiem jako wolnomularzy jest pozostanie optymistami. Nie możemy się poddać! Musimy zachować nadzieję, że mądrość zwycięży nad perwersyjnym poszukiwaniem władzy nad drugim człowiekiem.


zobacz też:

Pierwszy miesiąc naszego portalu

źródło: wolnomularstwo.pl

Drodzy Czytelnicy, dziś oto mija pierwszy miesiąc od ponownego uruchomienia naszego portalu. W międzyczasie udało nam się go znacznie rozbudować – między innymi w oparciu o sieć odnośników do artykułów na stronach różnych polskich obediencji, lóż i indywidualnych Braci. Tym samym próbujemy na nowy sposób realizować naszą misję “wolnomularskiego ekumenizmu” – ukazując jedność w różnorodności polskiej masonerii, doceniając zarazem jej zróżnicowanie. Jednocześnie mamy nadzieję, że nasz system porządkujący dostęp do własnych i cudzych tekstów w ramach <bazy artykułów> może pomóc w wyrobieniu sobie przez Czytelników, w sposób jeszcze pełniejszy, własnego zdania wobec poszczególnych zagadnień.
Dziś wprowadzamy kolejną nowość – będziemy (coraz częściej) informować o ważnych aktualnościach zagranicznych. Poszczególni redaktorzy będą zamieszczać wiadomości ze świata wolnomularstwa anglojęzycznego, francuskojęzycznego, włoskojęzycznego…
Dziękując za zainteresowanie i ponad 1800 polubień naszego profilu na Facebooku, możemy zadeklarować, że w kolejnych miesiącach będziemy nadal się rozwijać, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników i ukazywać wolnomularstwo polskie i światowe w sposób wiarygodny, uporządkowany i ekumeniczny.

 

Klaus Dąbrowski
redaktor naczelny

Wielki Mistrz GLCS Marcel Laurent gościł w Ustroniu

źródło: wolnomularstwo.pl

Wielki Mistrz Wielkiej Loży Kultur i Duchowości (GLCS) Marcel Laurent w towarzystwie swojej zastępczyni oraz siostry i brata z Suwerennej Wielkiej Rady Zakonu uczestniczył w pracach loży „Erasmus Roterodamus”. Prace te odbyły się w sobotę, 1 października 2016 roku, w Ustroniu

Dostojnicy GLCS przybyli na „Wschód Ustronia”, aby wprowadzić w urząd nową czcigodną mistrzynię, która przejęła młotek od Henryka Wierniewskiego, dotychczasowego czcigodnego mistrza ustrońskiej loży.
Instalacja czcigodnego mistrza przebiega w GLCS zgodnie ze specjalnym rytuałem zwanym Tajemną Ceremonia Instalacji Mistrza. Rytuał ten obowiązuje w tradycyjnych obediencjach wolnomularskich, opracowany został przez Komisję Rytów GLCS w poszanowaniu Landmarków i na kanwie tekstu rytuałów Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego z 1802 i 1870 roku.
Zgodnie z tym porządkiem, prace otwierane są w I stopniu w celu potwierdzenia, w obecności mistrza instalatora obendiencji, wyboru czcigodnego mistrza elekta przez członków i członkinie warsztatu. Następnie prace przenoszone są do stopnia II i III, aby wreszcie – po opuszczeniu świątyni przez wszystkich mistrzów wolnomularzy, którzy nie zostali dotychczas instalowani – otworzyć prace Rady Mistrzów Instalowanych.
Wówczas odbywa się specjalna ceremonia, podczas której nowy czcigodny mistrz składa uroczystą przysięgę na „Trzy Wielkie Światła Wolnomularstwa” i zostaje zgodnie z „Pradawnymi Misteriami” instalowany na „Tronie Króla Salomona”. Instalowanemu bratu lub instalowanej siostrze zostają ponadto przekazane „Znaki, Słowa i Dotyki”, które pozwalają na rozpoznanie czcigodnego mistrza „regularnie i doskonale” wprowadzonego.
Po zakończeniu tego obrzędu, prace są ponownie przenoszone do stopnia I, a nowy czcigodny mistrz zostaje przedstawiony siostrom i braciom, którzy pracować będą odtąd, na czas trwania mandatu, pod jego kierownictwem.
Polscy wolnomularze i polskie wolnomularki GLCS docenili obecność w Ustroniu wielkich dostojników, tym bardziej że w najbliższą sobotę, 8 października, odbędzie się w wielkiej świątyni w Levallois (Paryż) doroczny konwent tej obediencji. Porządek prac konwentu przewiduje między innymi wybory na stanowisko wielkiego mistrza, na który kandyduje dotychczasowa zastępczyni wielkiego mistrza – Christine Sauvagnac. Polskę na konwencie reprezentować będą prowincjał-radca zakonu Henryk Wierniewski i czcigodni mistrzowie nadwiślańskich lóż.
GLCS jest tradycyjną i adogmatyczną obediencją wolnomularską powstała w 2003 roku we Francji z inicjatywy wielkiego mistrza założyciela Marcela Laurent. Rytem przewodnim tej obediencji, w której pracują zarówno mężczyźni, jak kobiety, jest Ryt Szkocki Dawny i Uznany. GLCS podpisała porozumienia przyjaźni z największymi obediencjami wolnomularskimi Francji i Europy, w tym między innymi z Wielkim Wschodem, Wielką Lożą i Wielką Żeńską Lożą Francji. W Polsce pod auspicjami tej obediencji pracują trzy loże (Toruń, Ustroń, Warszawa) i jeden trójkąt (Gdańsk).

wpisał:
D.S.