Wolnomularstwo nie przyjmuje żadnych dogmatów – wywiad z Philippem Foussier


źródło: 
wolnomularstwo.pl

Przedstawiamy wywiad, jakiego w tym tygodniu udzielił redaktorowi naczelnemu naszego portalu nowowybrany Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji.
 
 
wolnomularstwo.pl: Wielki Wschód Francji do swoich trzech podstawowych haseł Wolność, Równość, Braterstwo często dodaje dewizę Absolutna Wolność Sumienia oraz Laickość. Co sprawia, że laickość jest tak ważna dla przedstawicieli tego nurtu wolnomularstwa?

Philippe Foussier: Znaczenie laickości wynika z historii Francji. Wolnomularstwo w tym kraju od dawna miało wiele kłopotów z bardzo aktywnym Kościołem katolickim. Pierwsze loże na kontynencie powstawały w latach 1720-ych i 1730-ych, zaś pierwsza papieska bulla potępiająca masonerię została uchwalona już w 1738 roku. Watykan wydał od tego czasu bardzo wiele innych bulli, w większości ekskomunikujących wolnomularzy. Francuska masoneria, podobnie jak Republika, musiała znaleźć swoje miejsce w klimacie silnej wrogości podsycanej przez Kościół. W wielu innych krajach tak się nie działo. Tak więc laickość pojawiła się w XIX w. jako forma organizacji politycznej i prawnej przystosowanej do separacji władz doczesnej i duchowej. Przypomnijmy, że w naszych lożach w połowie XVIII w. byli księża, pastorzy, nawet niektórzy biskupi. Masonerii udało się zgromadzić w swych Świątyniach ludzi, których wszystko dzieliło na zewnątrz, w świecie świeckim: szlachtę i plebejuszy, ludzi pióra i rzemieślników … Wciąż ożywia ją to samo dążenie do łączenia ludzi.

wolnomularstwo.pl: Czy można więc powiedzieć, że wolnomularstwo postępowe, jak Wielki Wschód Francji, ma inne rozumienie istoty masonerii niż tradycjonalistyczne związane z UGLE (Wielką Zjednoczoną Lożą Anglii), według której masonem może być tylko ktoś wierzący w Boga i nieśmiertelność duszy?

Philippe Foussier: Oczywiście, ma inne rozumienie. Wynika z tego w szczególności decyzja z Konwentu w 1877 roku, kiedy to Wielki Wschód Francji wycofał ze swych tekstów wszelkie odniesienia do obowiązku wiary w „prawdy objawione”, uznając taką wiarę za opcjonalną. Zachowaliśmy w naszej konstytucji, inspirowaną przez pastora Frédérica Desmons, następującą formułę: „Uznając, że wszelkie koncepcje metafizyczne należą do sfery, która podlegać może wyłącznie indywidualnej ocenie jego członków, Wolnomularstwo nie przyjmuje żadnych dogmatów.”
Stąd “schizma” pomiędzy wolnomularstwem adogmatycznym i liberalnym z jednej strony, a masonerią anglosaską z drugiej. Muzeum Wielkiego Wschodu Francji wystawia obecnie listy wysyłane przez Obediencje anglosaskie do Wielkiego Wschodu po 1877 r. odmawiające mu przynależności do masonerii. Od tego momentu adogmatyczną i liberalną masonerię należało uznać za “nieregularną”.

wolnomularstwo.pl: Jak postępowe wolnomularstwo może wspierać świeckość społeczeństwa?

Philippe Foussier: Przede wszystkim poprzez przykład. Masońskie świątynie są idealnymi modelami społeczeństw. Prace wolnomularskie gromadzą mężczyzn i kobiety o bardzo zróżnicowanych poglądach duchowych, filozoficznych, kulturowych i nawet opcjach ideologicznych, ale w czasie spotkań nie są oni nosicielami tych opcji; wchodzą do masonerii właśnie po to, aby odrzucić swoje uprzedzenia, odruchy i nawyki myślowe, a nie jako przedstawiciele jakiegokolwiek nurtu filozoficznego lub duchowego. Poprzez siłę emancypacyjną, którą stymuluje wolnomularstwo, rytualne prace (regularne spotkania wolnomularskie) są więc wspaniałym przykładem tego, czym mogłoby być idealne społeczeństwo profańskie. Ponadto masoneria, którą zakwalifikowaliście jako postępową, może rzeczywiście podejmować inicjatywy mające na celu wyjaśnianie, czym jest laickość: absolutna wolność sumienia, rozdzielenie spraw duchowych i doczesnych, równość praw dla wszystkich: wierzących i niewierzących.
Ale poza walką o laickość, jest też inna sprawa, o która powinni dbać wolnomularze, to jest uniwersalizm odziedziczony po Oświeceniu. W związku z tym, że prądy polityczne i religijne mają w coraz większym stopniu tendencję do rozróżniania, dzielenia mężczyzn i kobiet według ich pochodzenia, koloru skóry czy religii, my powinniśmy z naszej strony podkreślać to, co nas łączy w ramach ludzkiej kondycji. Relatywizm kulturowy, egzystencjalizm, rasizm ethnicyzm, dyferencjalizm są wrogami Uniwersalnej Republiki Wolnomularzy, naszej od trzystu lat istniejącej utopii. Zawsze staraliśmy się znieść kategorie świata świeckiego, podczas gdy przed nami mnożyły się ideologie separacji i podziału między istotami ludzkimi.

wolnomularstwo.pl: Rozważmy to na konkretnym, a ostatnio wzbudzającym silne emocje przykładzie. Jak WWF odnosi się do dylematów współczesnej cywilizacji zachodniej dotyczących pretensji niektórych działaczy muzułmańskich dotyczących uwzględnienia specjalnych praw ich religii?

Philippe Foussier: Stanowisko wolnomularzy Wielkiego Wschodu Francji nie jest zróżnicowane w zależności od omawiania tej lub innej religii. Nie mamy nic przeciwko religiom, a poza tym ludzie wierzący są bardzo liczni w naszych Lożach. Co nas jednak mobilizuje, to właśnie klerykalne roszczenia, dążące do narzucania swoich norm w społeczeństwie, które skupia ludzi wszystkich wyznań oraz wielu w ogóle niewierzących. Tych ostatnich jest w naszym kraju większość. We Francji wiemy, że kiedy laickość się wycofuje lub nie jest dostatecznie obecna, presje klerykalne występują z pełną energią. Obecnie widzimy ponowne pojawienie się kontekstu, w którym naciski religijne są niezwykle silne w całym organizmie społecznym, często wyrażane przez fundamentalistyczne, a nawet ekstremistyczne nurty. Mogą one pochodzić z islamu, ale jest to kwestia ogólnej zasady, aby utrzymać dystans i zachować tę przestrzeń laickości, to jest to, co nas łączy, chyba że pozwolimy na licytację pomiędzy różnymi kultami, które podjęłyby działania, aby ostatecznie narzucić (własną) wiarę jako normę dla wszystkich. Dzisiaj są to muzułmanie, ale katolicy nie zostają w tyle. Protestanci lub żydzi mogą być jutro. Podsumowując, każdy może swobodnie praktykować swoją wiarę, ale zasady tego wierzącego nie mogą być narzucone całemu społeczeństwu. To prawo określone przez człowieka, musi przeważać w organizacji społecznej i instytucjonalnej. Prawo boskie wierzący może nakładać sam na siebie w czasie swojej własnej, osobistej podróży, ale w pełni szacunku, nie może to w żaden sposób stawać się ograniczeniem czy wręcz standardem dla innych obywateli. W tym kontekście laicyzm staje się tarczą, która chroni nas od roszczeń duchownych, ale także chroni każde wyznanie od woli osoby, która chciałaby ją zdominować.

wolnomularstwo.pl: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Porozumienie organizacji wyższych stopni


źródło: 
wolnomularstwo.pl

29 sierpnia 2017, przy okazji dorocznych Międzynarodowych Spotkań Stopni Szkockich, odbywających się w Paryżu, Suwerenny Wielki Wielki Komandor Rady Najwyższej Polski podpisał w imieniu tej jurysdykcji Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego Traktat Przyjaźni ze swoim odpowiednikiem z Suwerennego Kolegium Rytu Szkockiego Belgii.

Porozumienie organizacji wyższych stopni
Tablica upamiętniająca braci zasłużonych dla rozwoju RSDiU w Belgii. Siedziba Suwerennego Kolegium Rytu Szkockiego Belgii, Bruksela.

Philippe FOUSSIER nowym Wielkim Mistrzem WWF


źródło: 
wolnomularstwo.pl

Na dorocznym Konwencie Wielkiego Wschodu Francji, odbywającym się w dniach 24-27 sierpnia w Marsylii, nowym Wielkim Mistrzem tej największej na świecie (ponad 50.000 członków i członkiń) obediencji liberalnej i adogmatycznej został wybrany Philippe Foussier.
Nowy Wielki Mistrz ma 52 lata (w wolnomularstwie od około 25 lat), to z zawodu dziennikarz. Jest również wykładowcą akademickim (studia dyplomatyczne) oraz działaczem świeckim (byłym przewodniczącym Comité Laïcité République).
Głosowało na niego 33 z 34 uprawnionych do głosowania delegatów.
Na stanowisku Wielkiego Mistrza zastępuje Christophe’a Habas, który – zgodnie z ordynacją wyborczą Wielkiego Wschodu Francji – mógł pełnić tę funkcję tylko przez rok, ponieważ był to jednocześnie już szósty jego rok w Radzie Zakonu (przez początkowych pięć lat pełnił inny urząd). Philippe Foussier znajduje się obecnie w takiej samej sytuacji i będzie mógł piastować funkcję Wielkiego Mistrza nie dłużej niż przez rok.

Debata o Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym


źródło: 
wolnomularstwo.pl

Dziś w Warszawie odbyły się zorganizowane przez Radę Najwyższą Polski spotkanie, dotyczące historii Rytu Dawnego i Uznanego w Polsce, a także debata dotycząca jego podstaw ideowych wyrażonych w Deklaracjach z Lozanny (1875) i Genewy (2005).
W spotkaniu wzięli udział członkowie Polskiej Jurysdykcji RSDiU związanej z Wielkim Wschodem Polski, członkinie struktur wyższych stopni związanych z Wielką Żeńską Lożą Francji, oraz Suwerenny Wielki Komandor Suwerennego Kolegium Rytu Szkockiego Belgii, brat Henri Miller 33′. Jest to adogmatyczna jurysdykcja Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego związana z Wielkim Wschodem Belgii.

Poniżej jeden z symboli RSDiU:

Debata o Rycie Szkockim

“Wolnomularstwo musi być odważne” – wywiad z Christophem Habas


źródło: 
wolnomularstwo.pl

Przedstawiamy wywiad, jakiego w tym tygodniu udzielił redaktorowi naczelnemu naszego portalu Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji.

 

wolnomularstwo.pl: Wielki Wschód Francji określa siebie jako organizację “postępową”. Czy mają rację niektórzy wolnomularze innych nurtów, którzy mówią, że oznacza to zerwanie z tradycją 1717 roku?

Christophe Habas: Tak i nie. Wolnomularstwo liberalne zerwało z trzema nakazami: nie podejmowania w lożach tematów religijnych i politycznych, bezwzględnej wiary w Boga, oraz nieuznawania przynależności kobiet. Ale jeśli masoneria twierdzi, że pracuje dla moralnego i materialnego doskonalenia społeczeństwa i uznaje się za uniwersalną, nie może odmówić wstępu połowie ludzkości, wolnomyślicielom, ateistom i nie zastanawiać się nad zagrożeniami i wyzwaniami dotyczącymi współczesnego społeczeństwa! Bo o ile wczoraj musiała być konserwatywna, to obecnie powinna odkrywać nowe formy życia społeczeństwa, by móc skutecznie troszczyć się o pokój i ludzką godność.
Wolnomularstwo powinno zrzeszać wszystkich tych, którzy pragną oddawać się w loży refleksji – z pomocą jego symbolicznych i duchowych narzędzi – lecz także wykorzystywać całość dostępnej wiedzy z różnych dziedzin, tak by ta refleksja była adekwatna do aktualnego położenia Ludzkości.
Wolnomularstwo ewoluuje i nie pozostaje w stanie zamrożenia w formach, które dziś są już nieaktualne.

wolnomularstwo.pl: Jaka jest – trzysta lat po stworzeniu pierwszej Wielkiej Loży w Londynie – rola wolnomularstwa we współczesnym świecie?

Christophe Habas: Według mnie wolnomularstwo liberalne i adogmatyczne powinno wnosić do życia społeczeństw następujący wkład:

1 ludzie zżywają się z sobą w lożach, gdzie panują takie wartości jak ofiarność, szacunek, współczucie, dialog, zaufanie, gdzie można kultywować wzajemną pomoc zamiast egoistycznego hiper-indywidualizmu, jaki panuje obecnie w społeczeństwach liberalnych, napędzanego przez utylitarystyczną i czysto materialistyczną logikę;
2 loże są miejscem zastanowienia i krytycznej refleksji na temat wielkich problemów filozoficznych (jaki ma być humanizm jutra), etycznych (jakie ograniczenia powinien nakładać człowiek na swe działania i technologie), naukowo-technicznych (społeczeństwo algorytmiczne, transhumanizm), ekonomicznych (alternatywy wobec drapieżnego i nierównościowego ultraliberalizmu), politycznych (jak walczyć z korupcją, ideologizacją świata, nierównościami, niesprawiedliwością społeczną)… krótko mówiąc loże wolnomularskie to miejsca, w których buduje się nowy humanizm i nową UTOPIĘ;
3  by walczyć przeciwko fatalizmowi tych, którzy nie chcą już zmieniać świata, trzeba być wizjonerem: Wolnomularstwo musi być odważne, śmiałe i innowacyjne by myśleć i działać na rzecz budowy świata bardziej braterskiego.

wolnomularstwo.pl: Jak wolnomularze Wielkiego Wschodu Francji reagują na falę populizmu przetaczającą się przez świat dzisiejszej polityki?

Christophe Habas: Musimy zwalczać odrodzenie populizmu i neofaszyzmu, ale rozumiejąc ich przyczyny, którymi przede wszystkich trzeba się zająć (kryzys gospodarczy, polityka oszczędnościowa, nierówności społeczne, bezrobocie, uprzedmiotowienie ludzi pracy i słabość klasy średniej , materialna i moralna korupcja polityków, ich oddalenie od rzeczywistości, brak wizji przyszłości, podporządkowanie polityków interesom ściśle ekonomicznym, podporządkowanie w równym stopniu zarówno prawicy jak lewicy tej samej kapitalistycznej ideologii…). Krótko mówiąc trzeba budować na nowo utopie polityczne, pozostawiając miejsce centralne kwestiom społecznym.

"Wolnomularstwo musi być odważne" - wywiad z Christophem Habas
Christophe Habas podczas konferencji “Laickość w państwie, w prawie i w społeczeństwie”, Uniwersytet Warszawski, 15 maja 2015 r.

wolnomularstwo.pl: Jak można rozumieć incydent z 22 marca tego roku (tego dnia Christophe Habas został fizycznie zaatakowany przed siedzibą Wielkiego Wschodu Francji w Paryżu. Pisaliśmy o tym  https://wolnomularstwo.pl/2017/03/23/wielki-mistrz-wwf-zostal-zaatakowany/ )?

Christophe Habas: Był to akt dokonany przez osobę niezrównoważoną, a szkodliwy był tu przede wszystkim klimat przedwyborczy, sprzyjający zachowaniom skrajnym.

wolnomularstwo.pl: Jakie relacje łączą Wielki Wschód Francji i polskie wolnomularstwo?

Christophe Habas: To zarówno więzy historyczne, jak i wielka bliskość we wspólnej pracy na rzecz humanizmu nowego Oświecenia, Wolności, Braterstwa, solidarności, laickości i powszechnego pokoju.

wolnomularstwo.pl: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

 

Christophe Habas ma 51 lat, jest neuro-radiologiem, szefem działu diagnostyki obrazowej w paryskim szpitalu l’hôpital des Quinze-Vingts.
W sierpniu 2016 roku został wybrany Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Francji – największej liberalnej obediencji na świecie (ponad 50.000 członków).

Masoni, którzy zbudowali USA


wolnomularstwo.pl

.

Z okazji Dnia Niepodległości, w 241 rocznicę ogłoszenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii, zapraszamy na naszą nową stronę poświęconą prezydentom USA-wolnomularzom:

Franklin, Jefferson i Adams redagują Deklarację Niepodległości USA

https://wolnomularstwo.pl/baza_artykulow/wolnomularze/wolnomularze-zagraniczni/masoni-prezydenci-usa/

Przypominamy przy okazji ciekawy artykuł prof. Cegielskiego o wolnomularskich kamieniach węgielnych USA, zamieszczony w czasopiśmie Ars Regia:

Kamienie węgielne Stanów Zjednoczonych – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 6, 1994) (pdf)

Polecamy też niektóre ze znajdujacych się na naszym portalu artykuły dotyczące roli wolnomularstwa w historii i współczesności Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej:

Wolnomularstwo amerykańskie a nurt liberalny – Karol Wojciechowski

 

zobacz też:

300 lat masonerii


źródło: 
wolnomularstwo.pl

Dziś Sztuka Królewska świętuje okrągłe urodziny. Dokładnie 300 lat temu, 24 czerwca 1717 roku w gospodzie pod Gęsią i Rusztem trzy loże londyńskie (i jedna z Westminster) powołały do życia Wielką Lożę Londynu (Grand Lodge of London), dając początek zorganizowanemu wolnomularstwu spekulatywnemu. 300 lat masonerii postanowiliśmy uczcić między innymi publikując na naszej stronie spis około 300 spośród najbardziej znanych lub/i znamienitych wolnomularzy ostatnich 300 lat:

300 masonów na 300-lecie

Wszystkiego najlepszego, Masonerio!

Masoneria w II RP. Blaski i cienie

źródło: wolnomularstwo.pl

Jako jeden ze współorganizatorów wydarzenia, z przyjemnością zapraszamy Państwa na kolejny wykład z cyklu “Akademia Mistrza Hirama”, którego tematam będzie “Masoneria w II RP. Blaski i cienie”, a który wygłosi dr Anna Kargol.
Wykład odbędzie się 19 czerwca 2017 roku w kawiarni Nowy Świat Muzyki przy ul. Nowy Świat 63 (pierwsze piętro).
“Akademia Mistrza Hirama” to cykl wykładów dotyczących historii i współczesności wolnomularstwa, zainicjowany przez Instytut Sztuka Królewska w Polsce.
Rozpoczęcie o godz. 19:00.

Poniżej retransmisja wykładu:
 

Masoneria w II RP. Blaski i cienie.

Tadeusz Andrzejewski: 40 lat w masonerii!

źródło: wolnomularstwo.pl

Dziś mija 40 rocznica inicjacji Tadeusza Andrzejewskiego – jednego z głównych autorów renesansu polskiego wolnomularstwa po 1989 roku.
To własnie dzięki jego determinacji loża Wolność Przywrócona już w 1990 roku otrzymała patent, a kwietniu 1991 została zainstalowana w Warszawie jako pierwszy warsztat wolnomularstwa liberalnego na polskiej ziemi po roku 1938.
Tadeusz Andrzejewski jest nie tylko jednym z najbardziej doświadczonych polskich masonów, posiada on także – jako jeden z kilku Polaków – najwyższe stopnie wtajemniczenia: 33°, 90°, 95°.
Przypominamy wspomnienia, jakimi Tadeusz Andrzejewski dzielił się z nami 10 lat temu, z okazji swojej 30 rocznicy.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych owocnych wolnomularskich lat!

redakcja

Walne zebranie Instytutu Sztuka Królewska w Polsce

źródło: blog Aszery

Profesor Tadeusz Cegielski został po raz trzeci wybrany na stanowisko prezesa Instytutu Sztuka Królewska w Polsce. Walne zebranie wysoko oceniło cykl publicznych wykładów na temat masonerii w kawiarni Nowy Świat Muzyki. Wstępnie rozważano ich harmonogram na jesień bieżącego roku.

więcej znajdziesz tutaj: