Konferencja o wolnomularstwie 12.11.2017 w Krakowie


źródło: wolnomularstwo.pl

PROGRAM KONFERENCJI

Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342.

godz. 10.00 – Otwarcie i powitanie uczestników konferencji – w imieniu Komitetu
Organizacyjnego: dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka (dyrektor Instytutu
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), dr hab.
Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński).

OBRADY PLENARNE (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342), moderator: Andrzej Nowosad

– Tadeusz Cegielski (Uniwersytet Warszawski), Sztuka Królewska u progu czwartego stulecia.
Próba bilansu.
– Pierre Bertrand-Jeaume, (Grand Orient de France – Président du Congrès des Loges de
Paris IV et d’Europe de l’Est), L’essaimage international des Valeurs du Grand Orient de
France.
– Małgorzata Misiuna (Instytut Sztuka Królewska w Polsce), Ewa Jaskowska (Instytut
Sztuka Królewska w Polsce), Sens wolnomularstwa kobiecego we współczesności.
– Tomasz Szmagier (Instytut Sztuka Królewska w Polsce), Poczucie tożsamości
wolnomularskiej jako fundament jedności w różnorodności nurtów masońskich. Refleksje
z praktyki i obserwacji.

PRZERWA KAWOWA 12.00-12.20

SEKCJA I: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, III p., sala 337, godz. 12.20 – 14.40, moderator: Małgorzata Misiuna

– Waldemar Gniadek (Warszawa), Dwieście lat obecności wolnomularstwa niemieckiego na
ziemiach polskich.
– Anna Kargol (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego),
Wolnomularstwo regularne w Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys charakterystyki.
– Bogumił M. Woźniakowski (Kraków), Polskie współczesne czasopiśmiennictwo
wolnomularskie 1992-2017: szkic historyczno-prasoznawczy.
– Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński), Tematyka wolnomularska na łamach “Kultury”
paryskiej i “Zeszytów historycznych” Instytutu Literackiego w Paryżu.
– Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Paweł Podniesiński, (Uniwersytet
Warszawski), Masonica na rynku polskim antykwarycznym.
– Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Polskie badania
masonologiczne po 1989 roku.

SEKCJA II: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul.
Podchorążych 2, sala 342, godz. 12.20 – 14.40, moderator: Bożena Mirosława
Dołęgowska-Wysocka

– Karolina Dziewięcka (Aylesbury), Droga inicjacji w tajemniczym ogrodzie. Symbolika w
Quinta da Regaleira.
– Mariusz Doering, Arthur Conan Doyle i masońskie wątki w jego twórczości na przykładzie
fragmentów z Sherlocka Holmesa.
– Marcin Śrama (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wolny mularz Augusta
von Kotzebue i Le Franc-maçon prisonnier Hansa Heinricha von Ecker und Eckhoffen –
teatralne apologie wolnomularstwa.
– Leszek Zinkow (Akademia Ignatianum w Krakowie), “Świątynia egipska” w Końskich –
niezwykłe miejsce spotkań wolnomularzy.
– Wojciech Nitka (Gdańsk), Średniowieczne założenia projektowe na podstawie kościoła
Mariackiego w Gdańsku.
– Horia Victor Lefter, (Universite Bordeaux Montaigne), Des étrangers en Pologne, des
Polonais à l’étranger – des parcours croisés de frères francs-maçons entre le milieu du XVIIIe et
le début du XIXe siècle.

SEKCJA III: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul.
Podchorążych 2, III p., sala 328, godz. 12.20 – 14.40, moderator: Tomasz Szmagier

– Mateusz Żurawik le Marcier (Szkoła Główna Handlowa), Zarys historii krakowskiej loży
„Przesąd Zwyciężony”.
– Bartłomiej Brążkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Wolnomularski Petersburg.
– Władysław Masiarz (Kraków), Wolnomularze polscy wśród zesłańców syberyjskich.
– Dawid Kubieniec (Uniwersytet Śląski), Wolnomularstwo na Górnym Śląsku na przełomie
XIX/XX wieku. Wstęp do badań.
– Witold Sokała (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Refleksje o politycznym
zaangażowaniu polskich Wolnomularzy w XX i XXI wieku.
– Norbert Wójtowicz (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu),
Kościoły chrześcijańskie wobec masonerii.

SEKCJA IV: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul.
Podchorążych 2, III p., sala 333, godz. 12.20 – 14.40.
– David Zeisky (Uniwersytet Jagielloński), Historia prasy masonerii węgierskiej oraz opis
tytułów obecnie się ukazujących.
– Tomasz Aleksandrowicz (Uniwersytet Jagielloński), Wolnomularstwo polskie w mediach
społecznościowych na przykładzie Facebooka.
– Krzysztof Winnicki (Nowy Jork), Wolnomularstwo polskie za wielką wodą.

PRZERWA KAWOWA 14.40-15.00

OBRADY PLENARNE: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, III p., sala 342, godz. 15.00 – 17.00,
moderator: Tadeusz Cegielski

– Bożena Mirosława Dołęgowska Wysocka („Wolnomularz Polski”, Instytut Sztuka
Królewska w Polsce), Zakon Mopsów (1738) – żart salonowy czy prawdziwa konspiracja
masońska?
– Roman Dziergwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Niemiecka loża
naukowa Quatuor Coronati i jej rola we współczesnych badaniach masonologicznych.
– Dominique Lesage (Kraków), Krótkie opowiadanie o ożywieniu Wolnomularstwa Wielkiego
Wschodu Francji w Polsce po 1989 roku.
– Martin Javor (Prešovská univerzita v Prešove), Košice – centrum slobodomurárstva v
Uhorsku v období dualizmu.
– Podsumowanie i zamknięcie konferencji: Andrzej Nowosad, Łukasz Tomasz Sroka

Zakończenie ok. godz. 17

Największe w dziejach zgromadzenie Wielkich Mistrzów


źródło: wolnomularstwo.pl

Do największego w historii wolnomularstwa spotkania Wielkich Mistrzów Wielkich Lóż (tradycjonalistycznych) z całego świata doszło dziś w Londynie, z okazji 300-lecia nowoczesnej masonerii.

Wielki Mistrz Wielkiej Zjednoczonej Loży AngliiEdward, książę Kentu – gościł Wielkich Mistrzów ze 130 krajów.

Niektórzy z nich przywieźli ze sobą – z okazji rocznicy świętowanej przez Lożę Matkę Świata – symboliczne upominki. Muzeum Masonerii działające przy siedzibie Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii wkrótce udostęni je publiczności.

zobacz też:

Wykład o międzywojennym wolnomularstwie ezoterycznym

źródło: wolnomularstwo.pl

Kolejny wykład z cyklu “Akademia Mistrza Hirama” odbędzie się 30 października 2017 roku w kawiarni Nowy Świat Muzyki przy ul. Nowy Świat 63 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie o 19:30. Tym razem prelegentem będzie dr Zbigniew Łagosz. Tematem jego wystąpienia będzie ezoteryczne wolnomularstwo w międzywojniu na kanwie działań zakonów Martynistów i Memphis-Misraim. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

Wykład o międzywojennym wolnomularstwie ezoterycznym

Czy Tadeusz Kościuszko był wolnomularzem?

źródło: wolnomularstwo.pl

Warto postawić sobie to pytanie w 200 rocznicę śmierci naczelnika insurekcji 1794 roku.
Nie ma w publicznym obiegu dokumentów, które potwierdzałyby takie domniemanie w sposób absolutnie jednoznaczny.
Jednocześnie nie brakuje poszlak, jak na przykład taka, że wielu bliskich znajomych Kościuszki bezsprzecznie było wolnomularzami.
Jednak sam naczelnik, podobnie jak jego bliski przyjaciel z czasów wspólnej walki o niepodległość USA – Tomasz Jefferson – co prawda w swoim życiu wyznawał myślą i czynem filozofię pozostającą w zgodności z wolnomularskimi ideałami, jednak nigdy nie potwierdził swojej przynależności.
Prawicowy polityk, Adam Doboszyński twierdził (Adam Doboszyński, Studia polityczne, Na uchodztwie 1947, str. 54-61), że pieczęć, której na początku powstania używał Kościuszko, wyobrażała — miast tradycyjnego Orła i Pogoni — »Świątynię Hirama«.
Jednak na pewne dowody potwierdzajace, lub obalające tezę, że Tadeusz Kościuszko był masonem – zakładając, że historycy kiedykolwiek na takie natrafią – trzeba będzie jeszcze poczekać.

Póki co zaś polecamy wirtualną wizytę w największej polskiej loży wolnomularskiej poza granicami naszego kraju: W nowojorskiej loży »Kościuszko».

Odszedł Jerzy Dworak

źródło: wolnomularstwo.pl

Jeden z najbardziej zasłużonych współczesnych polskich wolnomularzy odszedł dziś, po długiej i ciężkiej chorobie, na Wieczny Wschód.

Jerzy (Georges) Dworak (ur. 20 września 1936 w Warszawie) – był Wielkim Komandorem i Honorowym Prezydentem Rady Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”.

Do masonerii wstąpił w 1973 roku, był inicjowany w Wielkim Wschodzie Francji, którego był wieloletnim członkiem. Od 1974 do 1984 był równolegle członkiem Wielkiej Loży Francuskiej Rytu Memphis-Misraim. W 1992 związał się z francuskim Le Droit Humain, następnie współtworzył Jurysdykcję i Federację Le Droit Humain w Polsce (od 1993). Przez trzy kadencje był Czcigodnym Mistrzem Loży „Orzeł Biały” na Wschodzie Katowic, później Czcigodnym Mistrzem Loży „Pierre et Marie Curie” na Wschodzie Warszawy. Był Prezydentem Loży Doskonałości, Prezydentem Kapituły „Różanego Krzyża” i „Areopagu”. W dniu 16 września 2006 r., na V Konwencie, był wybrany Prezydentem Rady Federacji Polskiej.
Posiadał najwyższy, 33. Stopień w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Redakcja portalu wolnomularstwo.pl składa wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i Obediencji brata Jerzego.

zobacz też:

Portal wolnomularstwo.pl rok temu powrócił w nowej odsłonie


źródło: 
wolnomularstwo.pl

We wrześniu 2016 roku pod adresem wolnomularstwo.pl po roku przerwy znów pojawił się ponadobediencyjny wolnomularski serwis internetowy.
Przywróciliśmy dawną treść, ale uporządkowaliśmy ją i zaczęliśmy poszerzać naszą bazę artykułów.
Prędko udało nam się odzyskać utraconych przez rok nieaktywności Czytelników, a także pozyskać wielu nowych.
W ciągu kolejnych miesięcy bardzo szybko powiększaliśmy się, między innymi o sieć odnośników do tekstów na stronach różnych polskich obediencji, lóż i indywidualnych Braci.
W lutym 2017 wzbogaciliśmy się o uporządkowane tematycznie linki do większości artykułów pisma Ars Regia.
Portal wolnomularstwo.pl został jednym z patronów cyklu wykładów pod wspólnym tytułem “Akademia Mistrza Hirama“, organizowanego przez Instytut Sztuka Królewska w Polsce.
Codziennie odwiedza nas kilkaset osób, mamy już ponad 500 Subskrybentów a także około 5.000 facebookowych polubień.
W ciągu ostatnich miesięcy opublikowaliśmy między innymi wywiady, których udzielili nam kolejni Wielcy Mistrzowie Wielkiego Wschodu Francji – Christophe Habas i Philippe Foussier. Zarówno oni, jak i wielu innych wolnomularzy (a takze badaczy wolnomularstwa) spoza Polski wyraża życzliwe zainteresowanie działalnością naszego portalu, którego sukces jest swoistym fenomenem na skalę Europy. Jednym z planów na kolejny rok naszej działalności jest jeszcze większe skupienie się na historii i współczesności wolnomularstwa tradycjonalistycznego (“anglosaskiego”).
Niezwykle ważne jest, by podkreślić nasz ponad-obediencyjny i ponad-nurtowy charakter. Portal wolnomularstwo.pl zawsze deklarował otwartość dla przedstawicieli różnych rytów i organizacji wolnomularskich (kierując się podstawowym kryterium, jakim jest dla nas publikowanie informacji rzetelnych i sprawdzonych), a także dla zainteresowanych tematem osób niezwiązanych z ruchem masońskim.
Zgodnie zzałożeniem, które legło u podstaw naszego przedsięwzięcia, ukazujemy rzeczywistość polskiego i światowego wolnomularstwa w sposób uporządkowany, wiarygodny i ekumeniczny.
Na kolejny rok planujemy wprowadzenie kilku nowych rozwiązań i udogodnień, mamy nadzieję, że spotkają się z życzliwym przyjęciem.
Dziękujemy naszym Czytelnikom i polecamy się na przyszłość!

Klaus Giza-Dąbrowski
redaktor naczelny

Nagranie video wykładu “Suknia i fartuszek – szkice z dziejów masonerii kobiecej”


źródło: 
wolnomularstwo.pl

25 września w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Akademia Mistrza Hirama, organizowane przez Instytut Sztuka Królewska w Polsce.
Wystąpiła dr Mirosława Dołęgowska-Wysocka, redaktorka naczelna Wolnomularza Polskiego z referatem pod tytułem “Suknia i fartuszek. Szkice z dziejów masonerii kobiecej”.

Konferencja naukowa w Krakowie w 300 rocznicę narodzin masonerii

Zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Wielość w jedności, jedność w wielości. W 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej”.
Konferencja odbędzie się dnia 12 listopada 2017 r. (tj. w niedzielę) w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2,
(Instytut Historii i Archiwistyki), III piętro, sala 342, początek o godzinie 10.00.
Obchodzony w tym roku jubileusz narodzin Sztuki Królewskiej skłania do naukowej refleksji nad jej dorobkiem, znaczeniem i przyszłością w kontekście wspomnianej jedności i wielości, dostrzeganej tak w łonie tego ruchu jak też wśród światowych.
Organizatorzy przewidują referaty trwające 20 minut. Istnieje plan wydania tomu pokonferencyjnego, na który złożą się teksty, które pomyślnie przejdą recenzję.
Propozycje wystąpień należy przesłać na adres e-mail: lukassroka@interia.pl, w terminie do końca września br.
O zakwalifikowaniu wystąpienia poinformujemy do 10 października br.
Zapraszoszeni są także ci, którzy nie będą wygłaszać referatu. Wstęp na konferencje jest wolny, zarówno prelegenci jak i słuchacze nie wnoszą żadnych opłat.

Konferencja naukowa w Katowicach – Ars Regia w Polsce i na Śląsku

30 września 2017 między godz. 8:00 a 18:00 w Centrum Informacji Naukowej/ Bibliotece Akademickiej (ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice) odbędzie się konferencja naukowa będzie poświęcona historii, kulturze i filozofii związanej ze Sztuką Królewską na ziemiach Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Celem konferencji, będzie przybliżenie badań nad nieznaną powszechnie historią wzlotów i upadków Polskiego wolnomularstwa różnych nurtów, jego wpływu na losy historyczne, kulturowe, polityczne i naukowe w naszym kraju a zwłaszcza na terenie Górnego Śląska. Organizatorami są studenci, doktoranci, pracownicy Uniwersytetu Śląskiego i Stowarzyszenie „Pełna Kultura”. Konferencji będzie towarzyszyła wystawa historyczna przedstawiająca zdjęcia i dokumenty archiwalne poświęcone działalności wolnomularzy na Śląsku. Po konferencji planujemy krótką wycieczkę do Teatru im. Wyspiańskiego – budynku którego budowa została sfinansowana przez lożę „Licht an Ostern”, której siedziba mieściła się w obecnej „Scenie w Malarni”.