Suknia i fartuszek – wersja papierowa

źródło: Profil FB forum Sztuka Królewska w Polsce

Będzie papierowe wydanie ubiegłorocznego e-booka pod moją redakcją pt. “SUKNIA I FARTUSZEK. Z dziejów wolnomularstwa kobiecego w Polsce od XVIII do XXI w”. Wiele osób, kochających tradycyjne książki, prosiło o to Autorkę od dawna.

Książka jest już przed ostateczną korektą. Do druku pójdzie niebawem. Będzie się można zapisać na “książkę z autografem”. O tym wkrótce…

Światło w ciemności: Symbol(e) w Masonerii

źródło: Światło w ciemności, forum Sztuka Królewska w Polsce

Najnowszy odcinek jest jest odcinkiem o symbolice, a i tak to dopiero preludium do kolejnych podejść do tego tematu. A rozmówcą Daniela Soszki jest tym razem Szymon Dederko z Wielkiej Loży Kultur i Duchowości – z Loży Nr 16 Jan Henryk Dąbrowski na W∴ Warszawy.

By obejrzeć ten odcinek w YouTube, kliknij poniższą ilustrację:

Komunikat Narodowego Kolektywu Świeckości WWF

źródło: Pierre Quamiegne, forum Sztuka Królewska w Polsce

Wielki Wschód Francji na swojej oficjalnej stronie regularnie publikuje komunikaty Narodowego Kolektywu Świeckości (którego WWF jest członkiem wraz z sześcioma innymi Obediencjami masońskimi).

Pozwolę sobie przytoczyć treść komunikatu z dnia 16 września 2021 r.

Komunikat Narodowego Kolektywu Świeckości

Narzucenie w Afganistanie prawa szariatu w miejsce prawa cywilnego oznacza powrót teokracji opartej na negowaniu podstawowych wolności, przede wszystkim wolności sumienia.

U podstaw tego systemu leży istny seksualny apartheid polegający na zdegradowaniu i dehumanizacji kobiet. Towarzyszy temu skrajna przemoc wobec nich, w tym legalizacja gwałtów, także na nieletnich, w wyniku przymusowych małżeństw z bojownikami talibskimi.

U podstaw tego systemu leżą represje wobec artystów, dziennikarzy, intelektualistów w ogóle, menedżerów, urzędników wybranych w wyborach i sędziów poprzedniego systemu.

W obliczu tej sytuacji konieczne jest, aby Francja energicznie interweniowała w Radzie Bezpieczeństwa i w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, domagając się

– Rozszerzenie statusu uchodźcy w celu włączenia płci i orientacji seksualnej do różnych przyczyn prześladowania przez państwo, które umożliwiają dostęp do tego statusu określonego w Konwencji genewskiej 1.

– Formalne wezwanie skierowane do Afganistanu, sygnatariusza CEDAW (Konwencji w sprawie likwidacji dyskryminacji kobiet) i CRC (Konwencji o prawach dziecka), do przestrzegania warunków i zobowiązań zawartych w tych konwencjach.

– Utworzenie korytarzy humanitarnych i wysłanie obserwatorów na miejsce.

Francja będzie miała obowiązek dalszego wspierania tych działań, gdy obejmie prezydencję Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2022 r.

Sporządzono w Paryżu, dnia 16 września 2021 r.

1 . Konwencja genewska z 1951 roku dotycząca statusu uchodźców ma na celu ochronę każdego, kto ma uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych.

Sygnatariusze:

Augsburg/Niemcy – WWP przekazał światło Wielkiej Loży Libertas

źródło: wolnomularstwo.pl, 2 października 2021, zdjęcie: miejsce ceremonii w budynku lożowym Augusta w Augsburgu

W sobotę, 2 października, delegacja Wielkiego Wschodu Polski pod przewodnictwem Honorowego Wielkiego Mistrza Tadeusza Andrzejewskiego, dokonała w Augsburgu ceremonii Zapalenia Świateł i wręczenia Patentu, w wyniku czego ukonstytuowała się Międzynarodowa Mieszana Wielka Loża Masońska LIBERTAS.

Wielkim Mistrzem została Gerhild Böhnisch, wolnomularka z wieloletnim doświadczeniem.

W patencie nowo powstałej Wielkiej Loży czytamy:

“Doceniając jakość pracy masońskiej Braci i Sióstr ze zgromadzonych Lóż i ich wysiłki, aby nieść wysoko płomień liberalnej i adogmatycznej masonerii, potwierdzamy braterskie i siostrzane poparcie dla ustanowienia Międzynarodowej Mieszanej Masońskiej Wielkiej Loży LIBERTAS. Nasze Siostry i Bracia potwierdzają swoje pragnienie pielęgnowania i szerzenia wartości Wolności, Równości, Braterstwa i Absolutnej Wolności Sumienia, stając się jednym z głosów w chórze masonerii europejskiej i powszechnej.”

To historyczne wydarzenie jest tym bardziej wyjątkowe, że tym razem światło przychodzi ze Wschodu – z Polski, kraju, z którym historyczne relacje Niemiec bywały bardzo trudne.

Prowadzący spotkanie Tadeusz Andrzejewski – honorowy Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski jest synem więźniarki Auschwitz-Birkenau – znanej pisarki Krystyny Żywulskiej. Jej wydane w 1946 roku wspomnienie “Przeżyłam Oświęcim” to pierwsza książka ocalałej więźniarki Oświęcimia. 

Pożegnanie Małgorzaty Rejnhard-Misiuny

źródło: profil FB Wolnomularza Polskiego, 24 września 2021

Dzisiaj pożegnaliśmy s:. Małgosię Misiunę na Cmentarzu Bródnowskim. Przybyły siostry z jej lóż: Prometei i Gai Aeterny z Wielkiej Żeńskiej Loży Francji. Przyszli masoni i masonki z lóż: Wielkiego Wschodu Polski, Droit Humain, Wielkiego Wschodu Francji, Wielkiej Lozy Kultur i Duchowości i Wielkiej Loży Narodowej Polski. Sylwetkę i dokonania siostry Małgosi przybliżył B:. prof. Tadeusz Cegielski, b. Prezes Instytutu Sztuka Królewska w Polsce, gdzie s:. Małgosia byla sekretarzem. Dariusz Misiuna, jej syn, wręczył na zakończenie tej podniosłej uroczystości przepiękny album poświęcony matce zatytułowany “Niosła światło “. Jutro odbędzie się Loża Żałobna dla Małgosi. Płaczmy, płaczmy, płaczmy lecz nie traćmy nadziei.

Biblioteki osobliwości – o eksponatach masońskich na sesji naukowej w Gdańsku

źródło: evenea.pl

W najbliższy weekend w Gdańsku odbędzie się sesja naukowa “Biblioteki osobliwości” – organizowana przez Bibliotekę PAN. W trakcie trwania obrad będzie można wysłuchać ciekawego referatu na temat zbiorów masońskich:

10:40-11:00 mgr Karolina Tomczyk-Kozioł, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Pracownia Zbiorów Masońskich, Nośniki idei. Eksponaty masońskie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Biblioteki osobliwości - o eksponatach masońskich na sesji naukowej w Gdańsku

Światło w Ciemności: Tour de Ma(i)son

źródło: forum Sztuka Królewska w Polsce, wolnomularstwo.pl, 23.09.2021

W dzisiejszym odcinku programu Światło w Ciemności Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka oprowadzi nas po swoim mieszkaniu pełnym wolnomularskiej historii. Opowie o swoim mężu, Adamie, a także przybliży nam nieco genezę i historię wydawniczą Wolnomularza Polskiego.

“Ale materiał ten jest też szczególny bo padają tam 3 informację bardzo ważne dla całego wolnomularstwa w naszym kraju i wiem że donosimy o tym jako pierwsze medium publiczne. Po pierwsze powstaje nowy Trójkąt Wolnomularski pod auspicjami Grande Loge Féminine de France i Loża Gaja Aeterna. Gdzie powstanie ten trójkąt dowiecie się z mojego materiału. Ale to nie wszystko bo dowiecie się o reaktywacji pewnego tworu który Bożena M. Dołęgowska-Wysocka prowadziła z ś.p Adamem Wysockim. I….. to dalej nie koniec tego co możecie się dowiedzieć 🙂 a to wszystko w 28 minutowym materiale 🙂 Wiec zapraszamy do oglądania, komentowania (i tu i na YT), a tak że do subskrypcji Naszego kanału. 🙂

By obejrzeć materiał prosimy o kliknięcie poniższych odnośników.

YouTube:

Spofify:

Jawna i tajna historia Obrządku Dawnego i Uznanego i jego Rady Najwyzszej dla Polski 1920-1961

źródło: profil FB Wolnomularza Polskiego, profil FB Loży Walerian Łukasiński

Kto nie był na promocji najnowszej książki brata profesora Tadeusza Cegielskiego niech żałuje! Tematyka wręcz dziewicza w polskiej masonologii, podjęte wątki splątane, ciągle niewyjaśnione do końca. Wydawcą “Jawnej i tajnej historii obrządku dawnego i uznanego i jego Rady Najwyzszej dla Polski 1920-1961” jest Suwerenny Zakon Szkocki.

Były wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski, prof. Tadeusz Cegielski napisał książkę o historii Rytu Szkockiego Dawnego Uznanego w Polsce w latach 1920-1961. Lata to dla WLNP ciekawe, burzliwe i bardzo kontrowersyjne z punktu widzenia regularności. Tym ciekawsza to publikacja!

Ponad 100 masonów zostało inicjowanych 12 września w Wielkiej Światyni Buckinghamshire

źródło: FREEMASONRY.network, 18 września 2021

Po raz pierwszy w historii brytyjskiej masonerii, ponad 100 członków zostało inicjowanych w Sali Wolnomularskiej w ciągu jednego dnia. Prowincja Buckinghamshire dokonała tego niezwykłego kroku 12 września. Podczas tego wydarzenia wszystkie 24 pomieszczenia lożowe, jak również Wielka Świątynia zostały wykorzystane przez masonów Buckinghamshire do ceremonii, a w sumie 700 masonów było obecnych na tym wydarzeniu.
Loże przeprowadzały indywidualne lub podwójne ceremonie przez cały dzień, zaczynając od 10:30 rano. Uroczysty obiad i kolacja były serwowane w galerii i przedsionku przed drzwiami Wielkiej Świątyni. Przez cały dzień każda z lóż Buckinghamshire przeprowadzała inicjacje nowych członków. O godz. 15.30 wszystkie loże zebrały się w Wielkiej Świątyni wraz ze swoimi nowo inicjowanymi członkami.
Przewodniczącym masonom prowincji Buckinghamshire, John Clark powiedział: “Jest to pamiętny i historyczny dzień zarówno dla Buckinghamshire, jak i dla masonerii jako całości. W 300-letniej historii nigdy nie było tak wielu inicjacji odbywających się w jednym miejscu.”

Nowa inicjacja w loży Wolność Przywrócona

źródło: profil FB loży Wolność Przywrócona

Wakacje za nami toteż czas wracać do Pracy w murach Świątyni. W sobotę wspomniane mury wypełniły radość i duma, albowiem siostrzano-braterski łańcuch jedności wydłużył się o kolejne mocne ogniwo, tj. nowo-inicjowaną Siostrę Agnieszkę. Siostrze Agnieszce gratulujemy odwagi i hartu ducha, które wykazała przechodząc przez wszystkie zgotowane jej przez Lożę próby. Uzupełnieniem Prac była arcyciekawa i zachęcająca do refleksji deska o celowości obecności na lożowych Pracach oraz symbolice uznawania kogoś za wolnomularza.